KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:13
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynakla Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 25.530.586 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 34.506.633 -34.506.633 -149.505 -149.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 -4.855.037 -4.852.864 -4.852.864
Dönem Karı (Zararı)
30 -4.855.037 -4.855.037 -4.855.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 2.173 2.173
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -4.855.037 153.533.922 0 153.533.922
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 34.306.238 14.733.120 214.163.936 214.163.936
Transferler
30 14.733.120 -14.733.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 11.175.602 11.175.602 11.175.602
Dönem Karı (Zararı)
30 11.175.602 11.175.602 11.175.602
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 11.175.602 225.339.538 225.339.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.138.146 4.070.982
Dönem Karı (Zararı)
11.175.602 -4.855.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 11.175.602 -4.855.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.280.228 9.117.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 300.995 216.109
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -40.136 914.947
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -40.136 914.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 25.165 78.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 100.171 78.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -75.006 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 190.822 610.246
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 0 -742.454
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 521.796 1.352.700
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 770.493 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.101.467 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -10.912.535 8.855.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 8.855.800
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -10.912.535 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.436.803 -1.557.617
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -281.342 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -281.342 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
185.909 -315.622
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -2.772.501 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.547.575 -1.852.452
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -828 190.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.548.403 -2.043.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 40.319 -585.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 40.319 -585.308
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -4.010.072 11.834.591
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -397.255 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -727.663 -2.735.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.011.300 -1.255.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 35.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.011.300 -1.290.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 51.920 -33.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 41.118 -3.021.227
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 41.118 -139.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 1.282.067 -3.957.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -880.899 1.289.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -880.899 1.289.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.081.283 3.947.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -8.233 -18.169
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 65.096 141.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.544.522 -463.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 539.604 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 539.604 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.051.410 -262.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.051.410 -262.852
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -32.716 -200.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-463.384 -3.180.315
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 3.000.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47 3.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.941.588 -2.612.900
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.941.588 -2.612.900
Ödenen Faiz
37 -521.796 -567.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.240 427.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.240 427.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.962 388.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
805.202 815.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 805.202 674.962
Finansal Yatırımlar
47 19.466.489 5.781.453
Ticari Alacaklar
7 15.984.367 18.279.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.250 2.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.981.117 18.277.525
Diğer Alacaklar
8 1.859.813 1.900.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.859.813 1.900.132
Stoklar
9 48.284.267 44.274.195
Canlı Varlıklar
11 403.350
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.461.912 734.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.461.912 734.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.065.231 5.184.332
ARA TOPLAM
94.330.631 76.829.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.330.631 76.829.270
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 34.272 16.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.272 16.624
Canlı Varlıklar
11 2.174.930 2.181.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 147.032.716 147.000.000
Maddi Duran Varlıklar
14 49.688.036 47.195.883
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.929.954 196.393.532
TOPLAM VARLIKLAR
293.260.585 273.222.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.110.856 9.124.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 11.110.856 9.124.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.202.309 8.056.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 8.202.309 8.056.317
Ticari Borçlar
7 7.624.255 2.714.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.624.255 2.714.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 235.007 183.087
Diğer Borçlar
8 315.946 279.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 315.946 279.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.519.815 237.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.519.815 237.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 712.757 647.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 82.893 148.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 21.893 12.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 61.000 136.006
ARA TOPLAM
29.803.838 21.390.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.803.838 21.390.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 6.714.622 8.788.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 6.714.622 8.788.883
Diğer Borçlar
8 35.802 31.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 35.802 31.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 576.479 494.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 576.479 494.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 30.790.306 28.353.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.117.209 37.668.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.921.047 59.058.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.339.538 214.163.936
Ödenmiş Sermaye
30 70.500.000 70.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.739.917 68.739.917
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.739.917 68.739.917
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -26.898 -26.898
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 354.075 354.075
Yasal Yedekler
30 354.075 354.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 49.039.358 34.306.238
Net Dönem Karı veya Zararı
30 11.175.602 14.733.120
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.339.538 214.163.936
TOPLAM KAYNAKLAR
293.260.585 273.222.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 17.220.741 20.469.570
Satışların Maliyeti
31 -14.008.753 -14.013.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.211.988 6.456.265
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 693.484 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.905.472 6.456.265
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.001.156 -1.367.952
Pazarlama Giderleri
28 -491.565 -357.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.068.680 1.579.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.090.996 -1.770.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.390.435 4.539.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 11.193.877 191.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -8.855.800
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 2.761 27.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.587.073 -4.097.262
Finansman Gelirleri
37 30.273 43.072
Finansman Giderleri
37 -541.243 -1.960.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.076.103 -6.015.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.900.501 1.159.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -463.698 -707.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.436.803 1.867.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.175.602 -4.855.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.175.602 -4.855.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 11.175.602 -4.855.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 2.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 -543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.175.602 -4.852.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.175.602 -4.852.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935329


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.