KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:54
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231
Transferler
30 11.027 1.896.971 -1.907.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 496 36.037.736 36.038.232 11.036 36.049.268
Dönem Karı (Zararı)
30 36.037.736 36.037.736 11.036 36.048.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 496 496 496
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -1.997 119.284 34.396 36.037.736 159.956.234 156.265 160.112.499
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.503.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 -34.506.633 -34.506.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 913.103 913.106 913.106
Dönem Karı (Zararı)
30 910.933 910.933 -149.505 761.428
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.173 2.173 2.173
Sermaye Art 15.500.000 15.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 26.038.750 26.038.750 26.038.750
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 26.038.750 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 910.933 200.838.642 200.838.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.142.940 3.544.721
Dönem Karı (Zararı)
910.933 36.048.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 910.933 36.048.773
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.618.897 -25.687.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 706.704 698.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -223.437 5.178.839
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -223.437 -151.827
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
18 0 5.330.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 265.504 167.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 265.504 167.983
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 3.372.399 2.839.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 0 -904.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 3.118.466 3.744.495
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 818.996 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -565.063 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 598.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 8.855.800 -44.429.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 8.855.800 -44.429.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.154.449 9.258.214
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -203.624 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -203.624 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.963.805 -6.866.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.437.891 -3.384.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 838.163 -259.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.276.054 -3.124.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -669.012 227.691
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.220 380.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -648.792 -153.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.626.477 -3.366.320
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -194.379 -2.536.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 973.907 343.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 52.128 -181.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 921.779 525.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -2.672 -29.230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.953.400 806.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.881.292 917.845
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -72.108 -111.552
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -4.114.203 95.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.060.322 977.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.060.322 828.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 148.284
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.433.975 3.494.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -37.931 -11.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.328.966 61.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.537.833 -762.226
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-149.505 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 579.742 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 579.742 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.190.041 -622.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.190.041 -622.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -778.029 -140.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.591.142 -2.097.461
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 43.725.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 43.725.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 23.085.471 412.242
Kredilerden Nakit Girişleri
47 23.085.471 412.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -41.914.613 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -41.914.613 0
Ödenen Faiz
37 -3.118.466 -2.509.703
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -2.186.250 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.910.369 685.034
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.910.369 685.034
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
388.178 445.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.298.547 1.130.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 15.298.547 388.178
Ticari Alacaklar
7 16.876.383 8.649.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 273.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.876.383 8.376.892
Diğer Alacaklar
8 1.766.373 1.097.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.220 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.746.153 1.097.361
Stoklar
9 42.327.073 40.700.596
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.091.524 826.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.091.524 826.744
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.569.321 5.629.643
ARA TOPLAM
81.929.221 57.292.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.929.221 57.292.514
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 133.697.229 141.775.000
Maddi Duran Varlıklar
14 46.224.001 44.116.782
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 70.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 70.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.921.230 185.962.183
TOPLAM VARLIKLAR
261.850.451 243.254.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.665.864 26.780.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.665.864 26.780.477
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.928.451 6.039.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 7.928.451 6.039.084
Ticari Borçlar
7 8.030.886 6.237.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 287.430 235.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.743.456 6.002.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 204.043 206.715
Diğer Borçlar
8 184.885 3.146.317
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 184.885 265.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 440.014 4.554.217
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 4.150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 440.014 404.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.787.740 458.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 36.253 76.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.848 53.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 23.405 23.405
ARA TOPLAM
23.278.136 47.500.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.278.136 47.500.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 10.814.895 9.418.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 10.814.895 9.418.791
Diğer Borçlar
8 33.574 25.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 33.574 25.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 589.659 323.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 589.659 323.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 26.295.545 27.449.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.733.673 37.218.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.011.809 84.718.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.838.642 158.386.786
Ödenmiş Sermaye
30 70.500.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 26.038.750 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.728.646 68.726.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.728.646 68.726.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -38.169 -40.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 119.284 119.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 34.541.029 34.396
Net Dönem Karı veya Zararı
30 910.933 34.506.633
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 149.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.838.642 158.536.291
TOPLAM KAYNAKLAR
261.850.451 243.254.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 45.012.773 42.964.659 13.189.422 13.110.647
Satışların Maliyeti
31 -24.954.893 -30.315.043 -5.328.036 -9.589.710
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.057.880 12.649.616 7.861.386 3.520.937
BRÜT KAR (ZARAR)
20.057.880 12.649.616 7.861.386 3.520.937
Genel Yönetim Giderleri
28 -3.453.411 -1.696.898 -1.104.730 -466.951
Pazarlama Giderleri
28 -1.666.146 -868.777 -985.431 -282.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.007.153 2.292.075 965.453 210.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.127.048 -1.568.217 193.411 68.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.818.428 10.807.799 6.930.089 3.051.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 395.230 44.510.399 55.258 34.167
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.855.800 -5.330.666 0 -5.330.666
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -64.739 16.845 -92.207 -40.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.293.119 50.004.377 6.893.140 -2.285.863
Finansman Gelirleri
37 500.195 835.308 378.736 812.451
Finansman Giderleri
37 -6.113.646 -4.308.577 -2.276.884 -538.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.679.668 46.531.108 4.994.992 -2.011.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.768.735 -10.482.335 -2.109.601 -779.756
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.984.324 -1.224.742 -1.624.053 -514.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.215.589 -9.257.593 -485.548 -264.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
910.933 36.048.773 2.885.391 -2.791.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
910.933 36.048.773 2.885.391 -2.791.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 11.037 0 11.255
Ana Ortaklık Payları
41 910.933 36.037.736 2.885.391 -2.802.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazan. (Zarar) 41 0,01000000 0,66000000 0,04000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 0 495 -2.173 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 619 -2.716 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -124 543 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 0 -124 543 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 495 -2.173 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
910.933 36.049.268 2.883.218 -2.791.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 11.037 0 11.255
Ana Ortaklık Payları
910.933 36.038.231 2.883.218 -2.802.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886884


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9133 Değişim: 0,45%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7971 Değişim: -0,23%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
941,24 Değişim: 0,08%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.