KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:12
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -2.493 108.257 -1.862.575 1.907.998 123.918.002 145.229 124.063.231
Transferler
30 11.027 1.896.971 -1.907.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 789 38.840.490 38.841.279 -219 38.841.060
Dönem Karı (Zararı)
30 38.840.490 38.840.490 -219 38.840.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 789 789 789
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -1.704 119.284 34.396 38.840.490 162.759.281 145.010 162.904.291
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -40.342 119.284 34.396 34.506.633 158.386.786 149.505 158.536.291
Transferler
30 34.506.633 -34.506.633
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 2.173 -1.974.457 -1.972.285 -149.505 -2.121.790
Dönem Karı (Zararı)
30 -1.974.457 -1.974.458 -149.505 -2.123.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 2.173 2.173 2.173
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 68.766.815 -38.169 119.284 34.541.029 -1.974.457 156.414.501 156.414.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.416.634 1.538.204
Dönem Karı (Zararı)
-1.974.458 38.840.272
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.974.458 38.840.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.543.563 -34.933.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,17 445.533 462.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
239.234 145.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 239.234 145.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.567 149.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 65.567 149.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.934.184 -115.200
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -577.433 -1.042.097
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 2.511.617 926.897
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.401.876 -44.570.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 8.401.876 -44.570.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.542.831 8.993.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.815.948 -2.370.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.421.760 -234.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 179.124 -259.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.600.884 24.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-602.634 309.527
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 380.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -602.634 -71.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 14.440.078 2.338.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.804.864 -2.901.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.784 -2.622.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 59.278 -2.540.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.265.062 -82.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -52.767 -17.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.019.231 164.005
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.881.292 279.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -137.939 -115.742
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -4.625.394 -60.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.476.408 656.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 1.476.408 567.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 88.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.753.157 1.536.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -36.609 -7.950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 700.086 10.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.927.182 -468.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.567.114 -468.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.567.114 -468.276
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -360.068 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.843.428 -144.668
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 0 2.057.116
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 2.057.116
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.413.215 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.413.215 0
Ödenen Faiz
-1.569.787 -2.201.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.332.880 925.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.332.880 925.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 388.178 445.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.721.058 1.371.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 5.721.058 388.178
Ticari Alacaklar
7 11.890.688 8.649.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 93.976 273.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.796.712 8.376.892
Diğer Alacaklar
9 1.703.880 1.097.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.703.880 1.097.361
Stoklar
10 26.260.518 40.700.596
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.702.009 826.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.702.009 826.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 453.924 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 4.153.234 5.629.643
ARA TOPLAM
54.885.311 57.292.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.885.311 57.292.514
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 133.279.268 141.775.000
Maddi Duran Varlıklar
14 45.238.363 44.116.782
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 70.401
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 70.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.517.631 185.962.183
TOPLAM VARLIKLAR
233.402.942 243.254.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 12.760.627 26.780.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 12.760.627 26.780.477
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 13.202.707 6.039.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 13.202.707 6.039.084
Ticari Borçlar
7 3.454.766 6.237.983
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 294.580 235.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.160.186 6.002.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 153.948 206.715
Diğer Borçlar
9 127.086 3.146.317
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 127.086 265.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 78.327 4.554.217
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 4.150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 78.327 404.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.256.026 458.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 43.072 76.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 19.667 53.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 23.405 23.405
ARA TOPLAM
31.076.559 47.500.103
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.076.559 47.500.103
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 19.688.233 9.418.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 19.688.233 9.418.791
Diğer Borçlar
9 29.426 25.542
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 29.426 25.542
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 384.226 323.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 384.226 323.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 25.809.997 27.449.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.911.882 37.218.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.988.441 84.718.406
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.414.501 158.386.786
Ödenmiş Sermaye
30 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.728.646 68.726.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.728.646 68.726.473
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -38.169 -40.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 119.284 119.284
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 34.541.029 34.396
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -1.974.458 34.506.633
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 149.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.414.501 158.536.291
TOPLAM KAYNAKLAR
233.402.942 243.254.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 31.823.351 29.854.012 11.353.781 17.364.203
Satışların Maliyeti
31 -19.626.857 -20.725.333 -5.613.552 -12.819.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.196.494 9.128.679 5.740.229 4.544.623
BRÜT KAR (ZARAR)
12.196.494 9.128.679 5.740.229 4.544.623
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.348.681 -1.229.947 -980.729 -518.287
Pazarlama Giderleri
28,33 -680.715 -586.679 -322.881 -256.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.041.700 2.081.690 462.024 1.018.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.320.459 -1.636.949 450.232 151.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.888.339 7.756.794 5.348.875 4.939.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 339.972 44.476.232 148.366 44.436.272
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -8.855.800 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 27.468 57.214 0 -43.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.399.979 52.290.240 5.497.241 49.332.470
Finansman Gelirleri
37 121.459 22.857 78.387 12.229
Finansman Giderleri
37 -3.836.762 -3.770.246 -1.875.932 -2.060.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.315.324 48.542.851 3.699.696 47.284.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
340.866 -9.702.579 -819.117 -9.507.610
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.360.271 -709.983 -653.189 -469.273
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.701.137 -8.992.596 -165.928 -9.038.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.974.458 38.840.272 2.880.579 37.776.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.974.458 38.840.272 2.880.579 37.776.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 -218 0 -287.562
Ana Ortaklık Payları
41 -1.974.458 38.840.490 2.880.579 38.064.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04000000 0,71000000 0,05000000 0,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 -0,04000000 0,71000000 0,05000000 0,69000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.173 789 0 789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 2.716 986 0 986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -543 -197 0 -197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -543 -197 0 -197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.173 789 0 789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.972.285 38.841.061 2.880.579 37.777.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -218 0 -287.562
Ana Ortaklık Payları
-1.972.285 38.841.279 2.880.579 38.065.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869721


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.