KAP ***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 17:33
KAP ***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 2.100.000 -1.595 45.502 -1.206.706 -79.184 858.017 0 858.017
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.184 79.184 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.237.435 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
26 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.502 -1.285.890 1.237.435 2.095.902 0 2.095.902
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 2.100.000 0 0 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 0 2.195.902
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886.396 0 0 0 449.849 -1.336.290 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.432 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
26 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -835.996 46.432 2.242.334 0 2.242.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.564 266
Dönem Karı (Zararı)
46.432 1.237.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.432 1.237.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.374 -1.261.360
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 787 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 0 -79.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 26.587 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
7 0 -1.181.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.370 24.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.631 1.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.631 1.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.542 23.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -12.542 23.601
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -93.378 882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.450 -1.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.784 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.666 3.775
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -6.666 3.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.387 -3.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -20.387 -3.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.564 266
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 1.891.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 1.341.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
13 0 550.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.564 1.891.838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -45.564 1.891.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.879.519 53.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.833.955 1.945.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.833.955 1.879.519
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
18.451 7.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 18.451 7.820
Diğer Alacaklar
164.283 151.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 164.283 151.741
Stoklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 93.378 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
25 33.407 13.020
ARA TOPLAM
2.143.474 2.052.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.143.474 2.052.100
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
17 1.740 2.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 133.991 160.578
Diğer Duran Varlıklar
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.731 163.105
TOPLAM VARLIKLAR
2.279.205 8 0 0
Ticari Borçlar
10.021 571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.021 571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.784 0
Diğer Borçlar
12.066 18.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 12.066 18.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 0 0
ARA TOPLAM
36.871 19.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.871 19.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.871 19.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.242.334 2.195.902
Ödenmiş Sermaye
26 2.100.000 2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 931.898 45.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -835.996 -1.285.890
Net Dönem Karı veya Zararı
46.432 1.336.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.242.334 2.195.902
TOPLAM KAYNAKLAR
2.279.205 2.215.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 375.961 0 67.471 0
Satışların Maliyeti
27 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.961 0 67.471 0
BRÜT KAR (ZARAR)
375.961 0 67.471 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -533.008 -228.272 -184.034 -67.776
Pazarlama Giderleri
28 -7.327 -2.237 -3.010 -31
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 430 245.420 363 158.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-163.944 14.911 -119.210 90.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 236.963 1.222.524 100.222 1.216.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.019 1.237.435 -18.988 1.307.507
Finansman Gelirleri
32 0 0 0 0
Finansman Giderleri
32 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.019 1.237.435 -18.988 1.307.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.587 0 1.475 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -26.587 0 1.475 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.432 1.237.435 -17.513 1.307.507
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.432 1.237.435 -17.513 1.307.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.432 1.237.435 -17.513 1.307.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.432 1.237.435 -17.513 1.307.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.432 1.237.435 -17.513 1.307.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715163


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.