KAP ***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 12:54
KAP ***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EYD*** EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 2.100.000 -1.595 -1.595 -1.595 45.502 -1.206.707 -79.184 858.016 858.016
Transferler
-79.184 79.184
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.349 -49.349 -49.349
Dönem Sonu Bakiyeler
26 2.100.000 -1.595 -1.595 -1.595 45.502 -1.285.891 -49.349 808.667 808.667
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.889 19.889 19.889
Dönem Sonu Bakiyeler
26 2.100.000 931.898 -835.996 19.889 2.215.791 2.215.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.439 -31.268
Dönem Karı (Zararı)
19.889 -49.349
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.889 -49.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.562 789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 261 789
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 12.301 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.890 17.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.712 -7.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.712 -7.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.270 25.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.270 25.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -62.175 -2.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.092 354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 7.092 354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.888 2.084
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.888 2.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.901 -58
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -10.901 -58
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.439 -31.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.439 -31.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.439 -31.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.879.519 53.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.849.080 21.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.849.080 1.879.519
Ticari Alacaklar
9 6.108 7.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.108 7.820
Diğer Alacaklar
10 148.471 151.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 148.471 151.741
Peşin Ödenmiş Giderler
13 62.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 62.175 0
Diğer Dönen Varlıklar
25 23.921 13.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 23.921 13.020
ARA TOPLAM
2.089.755 2.052.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.089.755 2.052.100
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
17 2.266 2.527
Mobilya ve Demirbaşlar
17 2.266 2.527
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 148.277 160.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.543 163.105
TOPLAM VARLIKLAR
2.240.298 2.215.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 7.663 571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.663 571
Diğer Borçlar
10 16.844 18.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.844 18.732
ARA TOPLAM
24.507 19.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.507 19.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.507 19.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.215.791 2.195.902
Ödenmiş Sermaye
26 2.100.000 2.100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
931.898 45.502
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
26 886.396 0
Yasal Yedekler
26 45.502 45.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -835.996 -1.285.890
Net Dönem Karı veya Zararı
19.889 1.336.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.215.791 2.195.902
TOPLAM KAYNAKLAR
2.240.298 2.215.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 144.765 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.765 0
BRÜT KAR (ZARAR)
144.765 0
Genel Yönetim Giderleri
28 -179.782 -87.037
Pazarlama Giderleri
28 -2.192 -2.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 67 36.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.142 -52.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 69.332 2.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.190 -49.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.190 -49.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.301 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -12.301 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.889 -49.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.889 -49.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.889 -49.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.889 -49.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.889 -49.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.451 Değişim: 0,67% Hacim : 4.310 Mio.TL Son veri saati : 10:38
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.454
Açılış: 1.449
8,2634 Değişim: 0,36%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0420 Değişim: 0,15%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
487,66 Değişim: 0,59%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.