KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 12:39
KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.432 46.432 46.432
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 2.100.000 931.898 -835.996 46.432 2.242.334 2.242.334
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.389 -4.389 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.968 49.360 47.392 47.392
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 3.600.000 -1.968 931.898 -831.607 49.360 3.747.683 3.747.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.171 -45.564
Dönem Karı (Zararı)
49.360 46.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.360 46.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.277 27.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 7.210 787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.096 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.096 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 20.971 26.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.466 -119.370
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.129 -10.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.129 -10.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.070 -12.542
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.070 -12.542
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
23.613 -93.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.996 9.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.996 9.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.463 14.784
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.393 -6.666
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.393 -6.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.028 -20.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.028 -20.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.171 -45.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.194.069 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.128.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.852 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.852 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.850 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
850 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.679.048 -45.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -1.679.048 -45.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.875.414 1.879.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
196.366 1.833.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 196.366 1.875.414
Finansal Yatırımlar
7 3.128.217 0
Diğer Finansal Yatırımlar
7 3.128.217 0
Ticari Alacaklar
60.068 34.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 60.068 34.939
Diğer Alacaklar
183.151 171.081
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 183.151 171.081
Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.658 44.271
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.658 44.271
Diğer Dönen Varlıklar
18 74.044 40.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 74.044 40.016
ARA TOPLAM
3.662.504 2.165.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.662.504 2.165.721
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 31.199 1.740
Mobilya ve Demirbaşlar
31.199 1.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.183 0
Lisanslar
29.183 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 122.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.382 124.722
TOPLAM VARLIKLAR
3.722.886 2.290.443
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
850 0
Ticari Borçlar
3.096 6.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.096 6.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.603 6.066
Diğer Borçlar
52.754 54.718
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 52.754 54.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.810 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.810 0
ARA TOPLAM
63.113 66.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.113 66.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 16.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23 0 16.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.101 6.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 14.101 6.847
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 -102.011 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
-87.910 23.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
-24.797 90.152
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.747.683 2.200.291
Ödenmiş Sermaye
19 3.600.000 2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.968 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.968 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.968 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 931.898 931.898
Yasal Yedekler
931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -831.607 -835.996
Net Dönem Karı veya Zararı
49.360 4.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.747.683 2.200.291
TOPLAM KAYNAKLAR
3.722.886 2.290.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 353.199 375.961 88.289 67.471
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 353.199 375.961 88.289 67.471
BRÜT KAR (ZARAR)
353.199 375.961 88.289 67.471
Genel Yönetim Giderleri
21 -733.278 -533.008 -304.034 -184.034
Pazarlama Giderleri
21 -7.929 -7.327 -2.001 -3.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.647 430 1.948 363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-382.361 -163.944 -215.798 -119.210
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 453.247 236.963 170.781 100.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.886 73.019 -45.017 -18.988
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.886 73.019 -45.017 -18.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.526 -26.587 9.763 1.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -21.526 -26.587 9.763 1.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.360 46.432 -35.254 -17.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.360 46.432 -35.254 -17.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
49.360 46.432 -35.254 -17.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.968 0 -743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.523 -953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
555 0 210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 555 0 210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.968 0 -743 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.392 46.432 -35.997 -17.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
47.392 46.432 -35.997 -17.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794483


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.