KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.10.2019 - 11:24
KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.502 0 0 0 -1.285.890 1.336.290 0 2.195.902 0 2.195.902
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.945 63.945 63.945
Dönem Sonu Bakiyeler
19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -835.996 63.945 0 2.259.847 0 2.259.847
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -835.996 4.389 0 2.200.291 0 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.225 84.614 83.389 83.389
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -831.607 84.614 0 3.783.680 0 3.783.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.939 -148.336
Dönem Karı (Zararı)
84.614 63.945
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.614 63.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.637 28.586
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.651 524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.042 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.042 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 30.944 28.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.312 -240.867
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.939 -98.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.939 -98.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.761 -6.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.761 -6.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.955 -138.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.916 -391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.916 -391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.925 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.781 17.608
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.781 17.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.655 -14.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.655 -14.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.939 -148.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.771 1
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-42.771 1
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-42.771 1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.559.168 -148.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 1.559.168 -148.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.875.414 1.879.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.434.582 1.731.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.434.582 1.875.414
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 34.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 34.939
Diğer Alacaklar
176.842 171.081
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 176.842 171.081
Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.316 44.271
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 41.316 44.271
Diğer Dönen Varlıklar
18 86.671 40.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 86.671 40.016
ARA TOPLAM
3.739.411 2.165.721
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.739.411 2.165.721
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 11.442 1.740
Mobilya ve Demirbaşlar
11.442 1.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.418 0
Lisanslar
29.418
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 92.038 122.982
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.898 124.722
TOPLAM VARLIKLAR
3.872.309 2.290.443
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
10.008 6.092
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.008 6.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.141 6.066
Diğer Borçlar
65.366 54.718
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 65.366 54.718
ARA TOPLAM
77.515 66.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.515 66.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 16.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 16.429
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.114 6.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.114 6.847
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.114 23.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
88.629 90.152
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.783.680 2.200.291
Ödenmiş Sermaye
19 3.600.000 2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.225 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.225 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.225 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 931.898 931.898
Yasal Yedekler
931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -831.607 -835.996
Net Dönem Karı veya Zararı
84.614 4.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.783.680 2.200.291
TOPLAM KAYNAKLAR
3.872.309 2.290.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 264.910 308.490 100.024 163.725
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 264.910 308.490 100.024 163.725
BRÜT KAR (ZARAR)
264.910 308.490 100.024 163.725
Genel Yönetim Giderleri
21 -429.244 -348.974 -230.438 -169.192
Pazarlama Giderleri
21 -5.928 -4.317 0 -2.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.699 67 3.553 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-166.563 -44.734 -126.861 -7.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 282.466 136.741 186.214 67.409
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.903 92.007 59.353 59.817
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.903 92.007 59.353 59.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.289 -28.062 -16.181 -15.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -31.289 -28.062 -16.181 -15.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.614 63.945 43.172 44.056
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.614 63.945 43.172 44.056
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.614 63.945 43.172 44.056
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.225 0 -929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.570 0 -1.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
345 0 261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 345 0 261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.225 0 -929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.389 63.945 42.243 44.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.389 63.945 42.243 44.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.