KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:18
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 73.690.796 2.740.061.009 39.188.363 1.129.265.116
Satışların Maliyeti
17 -67.122.871 -2.732.788.666 -36.807.436 -1.128.110.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.567.925 7.272.343 2.380.927 1.154.302
BRÜT KAR (ZARAR)
6.567.925 7.272.343 2.380.927 1.154.302
Genel Yönetim Giderleri
18 -975.770 -944.698 -329.635 -274.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.271 13.405 3.202 8.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -102.842 -26.905 -51.585 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.498.584 6.314.145 2.002.909 888.375
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -1.482 4.663 -1.678 238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 21 0,27490000 0,31590000 0,10010000 0,04440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.106.461 12.174.231
Dönem Karı (Zararı)
5.497.102 6.318.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-89.848 -112.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 4.757 4.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.348 -61.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 12.348 -61.932
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-106.953 -54.620
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -106.953 -54.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.300.793 5.967.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 177.000 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 -2.455.678 5.967.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.802 150
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -29.802 150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.326 -4.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.992 5.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.992 5.134
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.856 235
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.165 -1.492
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.165 -1.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.106.461 12.174.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.302 -4.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -1.302 -4.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.150.000 -82.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.750.000 0
Ödenen Temettüler
-1.600.000 -82.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.255.159 12.088.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.255.159 12.088.031
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.650.959 6.263.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.906.118 18.351.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 24.995.721 20.650.959
Finansal Yatırımlar
12.226.784 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.226.784 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 12.226.784 9.753.756
Ticari Alacaklar
8 0 177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 177.000
Diğer Alacaklar
9 37.136 7.334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.136 7.334
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.511 2.185
ARA TOPLAM
37.266.152 30.591.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.266.152 30.591.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 10.589 14.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.589 14.044
TOPLAM VARLIKLAR
37.276.741 30.605.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 30.174 28.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 30.174 28.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.359 6.391
Diğer Borçlar
9 10.964 9.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.964 9.799
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.868 14.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.868 14.980
ARA TOPLAM
71.365 59.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.365 59.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 83.911 64.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.911 64.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.276 124.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.121.465 30.481.181
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -2.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.003 -46.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.003 -46.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -53.003 -46.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 879.901 3.722.857
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 879.901 3.722.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 10.767.094 1.324.620
Net Dönem Karı veya Zararı
5.497.102 8.199.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.121.465 30.481.181
TOPLAM KAYNAKLAR
37.276.741 30.605.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Transferler
15 21.578 184.875 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.165 -15.165 -15.165
Dönem Karı (Zararı)
6.318.808 6.318.808 6.318.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -82.000 -82.000 -82.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -44.673 477.857 4.569.620 6.318.808 31.351.983 31.351.983
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.818 -6.818 -6.818
Dönem Karı (Zararı)
5.497.102 5.497.102 5.497.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -53.003 879.901 10.767.094 5.497.102 37.121.465 37.121.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.497.102 6.318.808 2.001.231 888.613
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.818 -15.165 -3.897 -7.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.818 -15.165 -3.897 -7.391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.818 -15.165 -3.897 -7.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.490.284 6.303.643 1.997.334 881.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.490.284 6.303.643 1.997.334 881.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883121


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.705 Değişim: 0,57% Hacim : 64.190 Mio.TL Son veri saati : 12:48
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.764
Açılış: 10.661
32,2026 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0384 Değişim: 0,09%
Düşük 34,9693 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.529,05 Değişim: 1,13%
Düşük 2.500,11 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.