" />

KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 19:01
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 14.314.613 499.811.792
Satışların Maliyeti
17 -14.521.137 -497.834.845
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-206.524 1.976.947
BRÜT KAR (ZARAR)
-206.524 1.976.947
Genel Yönetim Giderleri
18 -326.095 -404.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.926 2.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.730 -19.715
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-565.423 1.555.292
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 216 4.697
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-565.207 1.559.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-565.207 1.559.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.207 1.559.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.207 1.559.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-565.207 1.559.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 0,02830000 0,07800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-302.050 9.902.320
Dönem Karı (Zararı)
-565.207 1.559.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.970 -78.881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11- 12- 18 1.586 1.460
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.473 -50.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.473 -50.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.029 -30.242
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -33.029 -30.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
287.127 8.421.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-532.975 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -532.975 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 841.342 8.433.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.717 -2.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.717 -2.304
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -18.434 -9.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-731 1.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -731 1.164
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 9.424 1.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.782 -2.205
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.782 -2.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-302.050 9.902.320
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.302 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -1.302 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
150.000 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.352 9.899.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.352 9.899.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.650.959 6.263.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.497.607 16.162.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.497.607 20.650.959
Finansal Yatırımlar
8.945.443 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.945.443 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.945.443 9.753.756
Ticari Alacaklar
8 709.975 177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
709.975 177.000
Diğer Alacaklar
9 16.051 7.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.051 7.334
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.619 2.185
ARA TOPLAM
30.189.695 30.591.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.189.695 30.591.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 13.760 14.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.760 14.044
TOPLAM VARLIKLAR
30.203.455 30.605.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 27.451 28.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.451 28.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.966 6.391
Diğer Borçlar
9 7.017 9.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.017 9.799
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.829 14.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.829 14.980
ARA TOPLAM
65.263 59.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.263 59.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 75.953 64.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.953 64.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.216 124.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.062.239 30.481.181
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.600.000 -2.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.920 -46.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.920 -46.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -49.920 -46.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.077.857 3.722.857
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 3.077.857 3.722.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 10.169.138 1.324.620
Net Dönem Karı veya Zararı
-565.207 8.199.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.062.239 30.481.181
TOPLAM KAYNAKLAR
30.203.455 30.605.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Transferler
15 0 206.453 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -13.223 -13.223 -13.223
Dönem Karı (Zararı)
1.559.989 1.559.989 1.559.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -42.731 456.279 4.673.198 1.559.989 26.677.106 26.677.106
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -645.000 8.844.518 -8.199.518 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.735 -3.735 -3.735
Dönem Karı (Zararı)
-565.207 -565.207 -565.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 150.000 150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.600.000 30.371 -49.920 3.077.857 10.169.138 -565.207 30.062.239 30.062.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.207 1.559.989
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.735 -13.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.735 -13.223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.735 -13.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-568.942 1.546.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-568.942 1.546.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844585


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.