KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 18:45
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.993.143.238 201.104.161
Satışların Maliyeti
17 -3.983.738.636 -199.556.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.404.602 1.547.194
BRÜT KAR (ZARAR)
9.404.602 1.547.194
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.176.680 -1.047.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.241 13.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -43.720 -301.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.199.443 211.379
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 75 -4.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.199.518 206.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.199.518 206.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.199.518 206.453
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.199.518 206.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.199.518 206.453
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 0,41000000 0,01030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.406.450 -1.197.030
Dönem Karı (Zararı)
8.199.518 206.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.879 65.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 5.923 5.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
135.844 28.892
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 135.844 28.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.888 30.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -55.888 30.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.121.053 -1.469.156
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 9.292.563 19.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -177.000 860.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.027 -1.865.695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.072 -803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.926 10.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -795 15.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.458 -508.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.406.450 -1.197.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -4.200 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.832.000 -400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.750.000 0
Ödenen Temettüler
-82.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.570.250 -1.597.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 14.570.250 -1.597.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.071.369 7.668.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.641.619 6.071.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.650.959 6.263.187
Finansal Yatırımlar
9.753.756 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.753.756 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.753.756 18.999.685
Ticari Alacaklar
8 177.000 0
Diğer Alacaklar
7.334 6.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.334 6.307
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.185 1.113
ARA TOPLAM
30.591.234 25.270.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.591.234 25.270.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 14.044 15.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.044 15.767
TOPLAM VARLIKLAR
30.605.278 25.286.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.182 21.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.182 21.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.391 7.778
Diğer Borçlar
9 9.799 8.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.980 14.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.980 14.388
ARA TOPLAM
59.352 51.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.352 51.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
64.745 103.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 64.745 103.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.745 103.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.097 155.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.481.181 25.130.340
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.750.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.185 -29.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.185 -29.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -46.185 -29.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.722.857 456.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.324.620 4.466.745
Net Dönem Karı veya Zararı
8.199.518 206.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.481.181 25.130.340
TOPLAM KAYNAKLAR
30.605.278 25.286.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 0 0 91.921 1.799.116 -1.891.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 -9.890 0 0 -9.890 -9.890
Dönem Karı (Zararı)
206.453 206.453 206.453
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
-400.000 0 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 0 0 3.266.578 -3.060.125 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 -16.677 0 0 0 -16.677 -16.677
Dönem Karı (Zararı)
8.199.518 8.199.518 8.199.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
-82.000 0 -82.000 -82.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.750.000 -2.750.000 -2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.199.518 206.453
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.677 -9.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -16.677 -9.890
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.677 -9.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.182.841 196.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.182.841 196.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818918


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.