KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.10.2019 - 18:10
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.740.061.009 161.423.308 1.129.265.116 36.126.989
Satışların Maliyeti
16 -2.732.788.666 -159.870.845 -1.128.110.814 -35.364.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.272.343 1.552.463 1.154.302 762.838
BRÜT KAR (ZARAR)
7.272.343 1.552.463 1.154.302 762.838
Genel Yönetim Giderleri
17 -944.698 -737.177 -274.072 -254.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 13.405 8.208 8.145 2.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -26.905 -2.043 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.314.145 821.451 888.375 510.847
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.663 -8.459 238 -6.797
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.318.808 812.992 888.613 504.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.318.808 812.992 888.613 504.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.318.808 812.992 888.613 504.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.318.808 812.992 888.613 504.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.318.808 812.992 888.613 504.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç/( kayıp) 21 0,31590000 0,04060000 0,04440000 0,02520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.174.231 -1.251.100
Dönem Karı (Zararı)
6.318.808 812.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.150 -4.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 4.402 4.374
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-54.620 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -54.620 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-61.932 -8.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 -61.932 -8.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.967.573 -2.059.793
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 5.967.732 -2.487.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 833.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 150 19.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.186 -4.232
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.134 49.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
235 14.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 -1.492 -483.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.174.231 -1.251.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -4.200 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.000 -400.000
Ödenen Temettüler
-82.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.088.031 -1.651.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 12.088.031 -1.651.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.263.187 7.876.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.351.218 6.225.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.351.218 6.263.187
Finansal Yatırımlar
13.086.573 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.086.573 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 13.086.573 18.999.685
Ticari Alacaklar
8 0
Diğer Alacaklar
6.157 6.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.657 1.807
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.299 1.113
ARA TOPLAM
31.449.247 25.270.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.449.247 25.270.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 15.565 15.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.565 15.767
TOPLAM VARLIKLAR
31.464.812 25.286.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
26.390 21.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.390 21.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.033 7.778
Diğer Borçlar
9 6.849 8.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.368 14.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 17.368 14.388
ARA TOPLAM
55.640 51.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.640 51.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
57.189 103.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 57.189 103.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.189 103.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.829 155.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.351.983 25.130.340
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.673 -29.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.673 -29.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -44.673 -29.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 477.857 456.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.569.620 4.466.745
Net Dönem Karı veya Zararı
6.318.808 206.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.351.983 25.130.340
TOPLAM KAYNAKLAR
31.464.812 25.286.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 0 0 0 1.399.116 -1.491.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 91.921 0 812.992 804.819 804.819
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.173 0 0 0 0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -27.791 456.279 4.466.745 812.992 25.738.596 25.738.596
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 0 0 21.578 102.875 -124.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 6.318.808 6.303.643 6.303.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -15.165 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 -82.000 -82.000 -82.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -44.673 477.857 4.569.620 6.318.808 31.351.983 31.351.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.318.808 812.992 888.613 504.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.165 -8.173 -7.391 -5.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.165 -8.173 -7.391 -5.899
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.165 -8.173 -7.391 -5.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.303.643 804.819 881.222 498.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.303.643 804.819 881.222 498.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793808


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.454 Değişim: -0,75% Hacim : 27.986 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,5870 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7934 Değişim: 0,18%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.497,11 Değişim: 0,51%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.