KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 18:11
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.610.795.893 125.296.319 1.110.984.101 52.040.720
Satışların Maliyeti
16 -1.604.677.852 -124.506.694 -1.106.843.007 -52.163.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.118.041 789.625 4.141.094 -123.045
BRÜT KAR (ZARAR)
6.118.041 789.625 4.141.094 -123.045
Genel Yönetim Giderleri
17 -670.626 -482.307 -265.966 -238.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.260 5.329 2.540 3.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -26.905 -2.043 -7.190 -1.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.425.770 310.604 3.870.478 -360.138
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.425 -1.662 -272 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 0,27155000 0,01540000 0,19350000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.546.667 -3.505.190
Dönem Karı (Zararı)
5.430.195 308.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.075 66.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 2.921 2.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-60.996 63.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 -57.894 -7.386
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.102 71.330
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.174.547 -3.880.993
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 7.183.804 -4.262.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 860.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-10 190 20.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.301 -7.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.444 15.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.148 3.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 -2.442 -510.449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.546.667 -3.505.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -3.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.543.667 -3.505.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 12.543.667 -3.505.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.263.187 7.876.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.806.854 4.371.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.806.854 6.263.187
Finansal Yatırımlar
7 11.818.983 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.818.983 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
11.818.983 18.999.685
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.117 6.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.617 1.807
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.414 1.113
ARA TOPLAM
30.640.368 25.270.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.640.368 25.270.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 15.846 15.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.846 15.767
TOPLAM VARLIKLAR
30.656.214 25.286.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.700 21.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.700 21.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.793 7.778
Diğer Borçlar
9 5.899 8.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.225 14.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.225 14.388
ARA TOPLAM
49.617 51.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.617 51.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
53.836 103.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 53.836 103.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.836 103.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.453 155.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.552.761 25.130.340
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.282 -29.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.282 -29.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.282 -29.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 456.279 456.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.673.198 4.466.745
Net Dönem Karı veya Zararı
5.430.195 206.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.552.761 25.130.340
TOPLAM KAYNAKLAR
30.656.214 25.286.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 0 0 0 1.891.037 -1.891.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 308.942 308.942 308.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 -2.274 0 2.274 2.274
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -21.892 364.358 4.958.666 308.942 25.640.445 25.640.445
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 0 0 0 206.453 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 5.430.195 5.430.195 5.430.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.774 0 0 0 -7.774 -7.774
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -37.282 456.279 4.673.198 5.430.195 30.552.761 30.552.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.430.195 308.942 3.870.206 -360.138
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.774 -2.274 5.449 -9.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.774 -2.274 5.449 -9.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.774 -2.274 5.449 -9.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.422.421 306.668 3.875.655 -369.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.422.421 306.668 3.875.655 -369.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.