KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2019 - 18:11
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 499.956.317 73.255.599
Satışların Maliyeti
17 -497.834.845 -72.342.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.121.472 912.670
BRÜT KAR (ZARAR)
2.121.472 912.670
Genel Yönetim Giderleri
18 -404.660 -243.644
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.720 2.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -164.240 -2.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.555.292 669.081
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.697 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.559.989 669.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.559.989 669.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.559.989 669.081
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.559.989 669.081
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.559.989 669.081
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 21 0,07800000 0,03350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.902.320 -1.737.978
Dönem Karı (Zararı)
1.559.989 669.081
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.881 72.280
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 1.460 1.458
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.242 65.480
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.242 65.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-50.099 5.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -50.099 516
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.421.212 -2.479.339
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 8.433.334 -2.961.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 801.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.304 24.763
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -9.802 -10.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.164 16.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.025 -57
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13 -2.205 -349.602
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.902.320 -1.737.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -3.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.899.320 -1.737.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 9.899.320 -1.737.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.263.187 7.876.797
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.162.507 6.138.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 16.162.507 6.263.187
Finansal Yatırımlar
7 10.596.593 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.596.593 18.999.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
10.596.593 18.999.685
Ticari Alacaklar
8 0
Diğer Alacaklar
8.611 6.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.500 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.111 1.807
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.915 1.113
ARA TOPLAM
26.778.626 25.270.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.778.626 25.270.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 17.306 15.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.307 15.767
TOPLAM VARLIKLAR
26.795.933 25.286.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.420 21.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.420 21.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.684 7.778
Diğer Borçlar
9 6.136 8.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.507 14.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.507 14.388
ARA TOPLAM
51.747 51.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.747 51.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
67.080 103.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 67.080 103.956
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.080 103.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
118.827 155.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.677.106 25.130.340
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.731 -29.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.731 -29.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -42.731 -29.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 456.279 456.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.673.198 4.466.745
Net Dönem Karı veya Zararı
1.559.989 206.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.677.106 25.130.340
TOPLAM KAYNAKLAR
26.795.933 25.286.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 0 0 1.891.037 -1.891.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 669.081 669.081 669.081
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 7.376 0 0 0 7.376 7.376
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -12.242 364.358 4.958.666 669.081 26.010.234 26.010.234
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 0 0 0 206.453 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 1.559.989 1.559.989 1.559.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -13.223 0 0 0 -13.223 -13.223
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -42.731 456.279 4.673.198 1.559.989 26.677.106 26.677.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.559.989 669.081
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.223 7.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.223 7.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.223 7.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.546.766 676.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.546.766 676.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.