KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:11
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 161.423.308 181.474.489 36.126.989 40.145.173
Satışların Maliyeti
17 -159.870.845 -179.051.134 -35.364.151 -39.616.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.552.463 2.423.355 762.838 528.697
BRÜT KAR (ZARAR)
1.552.463 2.423.355 762.838 528.697
Genel Yönetim Giderleri
18 -737.177 -778.685 -254.870 -310.390
Pazarlama Giderleri
18 0 -11.800 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.208 16.300 2.879 3.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.502 0 -6.797 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
812.992 1.649.170 504.050 221.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç /(kayıp) 20 0,04060000 0,08250000 0,02520000 0,01110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Transferler
15 48.578 585.679 -634.257 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.268 0 0 1.649.170 1.647.902 1.647.902
Kar Payları
15 0 -155.000 -155.000 -155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -13.621 364.358 3.067.629 1.649.170 25.097.907 25.097.907
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 91.921 1.399.116 -1.491.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.173 0 812.992 804.819 804.819
Kar Payları
0 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -27.791 456.279 4.466.745 812.992 25.738.596 25.738.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.251.100 4.261.590
Dönem Karı (Zararı)
812.992 1.649.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.299 82.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-17 4.374 4.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.673 14.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 -8.673 14.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 63.931
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 63.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.059.793 2.529.915
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -2.487.561 2.674.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 833.100 -151.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.261 -761
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 19.261 -761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.232 -24.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 49.061 336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14.243 1.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 -483.665 30.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.251.100 4.261.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 0 -8.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -155.000
Ödenen Temettüler
-400.000 -155.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.651.100 4.098.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -1.651.100 4.098.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.876.797 2.286.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.225.697 6.384.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
812.992 1.649.170 504.050 221.731
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.173 -1.268 -5.899 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.173 -1.268 -5.899 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.173 -1.268 -5.899 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
804.819 1.647.902 498.151 221.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
804.819 1.647.902 498.151 221.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.225.697 7.876.797
Finansal Yatırımlar
7 19.633.863 17.146.302
Ticari Alacaklar
27.400 860.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.400 860.500
Diğer Alacaklar
6.499 25.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 5.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 999 25.760
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.542 310
ARA TOPLAM
25.898.001 25.909.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.898.001 25.909.669
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 17.028 20.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 197 639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.225 21.599
TOPLAM VARLIKLAR
25.915.226 25.931.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
54.772 5.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-8 26.719 5.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.669 5.749
Diğer Borçlar
9 33.469 517.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.103 5.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.103 5.780
ARA TOPLAM
114.013 534.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.013 534.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
62.617 63.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 62.617 63.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.617 63.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.630 597.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.738.596 25.333.777
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.791 -19.618
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -27.791 -19.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 456.279 364.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.466.745 3.067.629
Net Dönem Karı veya Zararı
812.992 1.891.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.738.596 25.333.777
TOPLAM KAYNAKLAR
25.915.226 25.931.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715847


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.029 Değişim: 1,01% Hacim : 35.820 Mio.TL Son veri saati : 12:34
Düşük 8.019 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9604 Değişim: 0,30%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,5910 Değişim: 0,31%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.907,68 Değişim: 0,96%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.908,23
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.