KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:40
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 9.946.518 2.731.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.946.518 2.731.915
BRÜT KAR (ZARAR)
9.946.518 2.731.915
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.073.878 -3.143.961
Pazarlama Giderleri
14 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.658.144 3.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.299 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.529.485 -408.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.529.485 -408.203
Finansman Gelirleri
16 1.157.032 747.122
Finansman Giderleri
16 -21.163 -94.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.665.354 244.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-868.182 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-868.182 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.172 244.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.172 244.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.797.172 244.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.541.974 -1.592.698
Dönem Karı (Zararı)
4.797.172 244.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.527.474 -4.805.615
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.626 4.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
286.591 229.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
286.591 229.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.152.028 -735.644
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.028 -735.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
868.182 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-21.534.845 -4.303.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.811.385 -57.951
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.533 -254.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-559.533 -254.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.000.000 1.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.000.000 1.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.416 21.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.679 34.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.679 34.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-282.817 33.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.060 105.023
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
99.060 105.023
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.541.687 -4.619.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-287 3.026.685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.152.028 2.235.644
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.000.000 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.000.000 1.500.000
Alınan Faiz
1.152.028 735.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-389.946 642.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-389.946 642.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.866 68.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.920 711.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 285.698 675.357
Finansal Yatırımlar
5 32.910.503 11.375.658
Ticari Alacaklar
1.612.170 1.052.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.611.851 1.021.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 319 31.256
Diğer Alacaklar
7 10.003.639 3.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.639 3.639
Peşin Ödenmiş Giderler
11 162.671 137.255
ARA TOPLAM
44.974.681 13.244.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.974.681 13.244.547
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
7.712 12.338
Mobilya ve Demirbaşlar
8 7.712 12.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.712 12.338
TOPLAM VARLIKLAR
44.982.393 13.256.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
57.024 99.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.024 99.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 483.809 199.810
Diğer Borçlar
300.666 201.606
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 200.048 146.450
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 100.618 55.156
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
868.182 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 352.059 206.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
352.059 206.650
ARA TOPLAM
2.061.740 707.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.061.740 707.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
559.384 623.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 559.384 623.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
559.384 623.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.621.124 1.330.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.361.269 11.925.899
Ödenmiş Sermaye
12 41.500.000 15.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -685.972 -324.170
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -685.972 -324.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -685.972 -324.170
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.265.020 -4.875.282
Net Dönem Karı veya Zararı
4.797.172 1.610.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.361.269 11.925.899
TOPLAM KAYNAKLAR
44.982.393 13.256.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Transferler
557.629 -557.629 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.641 244.183 114.542 114.542
Dönem Karı (Zararı)
0 244.183 244.183 244.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.641 -129.641 -129.641
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 -278.082 15.089 -4.875.282 244.183 10.605.908 10.605.908
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.500.000 -324.170 15.089 -4.875.282 1.610.262 11.925.899 11.925.899
Transferler
1.610.262 -1.610.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-361.802 4.797.172 4.435.370 4.435.370
Dönem Karı (Zararı)
4.797.172 4.797.172 4.797.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-361.802 -361.802 -361.802
Sermaye Arttırımı
26.000.000 26.000.000 26.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 -685.972 15.089 -3.265.020 4.797.172 42.361.269 42.361.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.797.172 244.183
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-361.802 -129.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 -361.802 -129.641
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-361.802 -129.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.435.370 114.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.435.370 114.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211972


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8262 Değişim: 0,10%
Düşük 32,7559 18.06.2024 Yüksek 32,8541
Açılış: 32,793
35,2413 Değişim: -0,01%
Düşük 35,1732 18.06.2024 Yüksek 35,2901
Açılış: 35,2435
2.444,85 Değişim: -0,53%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.