KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 20:04
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 441.176 411.124
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
441.176 411.124
BRÜT KAR (ZARAR)
441.176 411.124
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.006.816 -757.382
Pazarlama Giderleri
14 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 60.125 810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 0 -3.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-505.515 -348.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-505.515 -348.907
Finansman Gelirleri
16 283.348 238.373
Finansman Giderleri
16 -24.525 -29.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-246.692 -139.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.692 -139.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.692 -139.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-246.692 -139.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.077.957 1.393.639
Dönem Karı (Zararı)
-246.692 -139.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.774 -678.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 25.701 1.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
145.873 71.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 145.873 71.076
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-283.348 -238.373
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -283.348 -238.373
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-512.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.412.309 161.993
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.108.941 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.121 -80.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.121 -80.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.864 -332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.864 -332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.967 -88.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.824 -9.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.824 -9.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.278 -7.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
383.046 348.778
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
383.046 348.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.053.843 -656.180
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.024.114 2.049.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.159 -24.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.159 -24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.159 -24.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.348 238.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 0
Alınan Faiz
283.348 238.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.337.146 1.607.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.337.146 1.607.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.187 3.755.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.405.333 5.363.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.408.925 3.095.893
Finansal Yatırımlar
5 74.629 6.183.570
Ticari Alacaklar
255.501 205.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 255.501 205.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.639 5.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.639 5.504
Peşin Ödenmiş Giderler
11 164.625 70.658
ARA TOPLAM
9.907.319 9.561.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.907.319 9.561.005
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
16.965 18.507
Mobilya ve Demirbaşlar
8 16.965 18.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.965 18.507
TOPLAM VARLIKLAR
9.924.284 9.579.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
111.598 37.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 18.333 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 93.265 19.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 82.804 94.082
Diğer Borçlar
465.887 82.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 455.600 70.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.287 11.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 149.200 99.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
149.200 99.492
ARA TOPLAM
809.489 314.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
809.489 314.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
370.122 273.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 370.122 273.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.122 273.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.611 588.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.744.673 8.991.366
Ödenmiş Sermaye
12 14.000.000 14.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -148.441 -148.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -148.441 -148.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -148.441 -148.441
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.875.283 -5.432.911
Net Dönem Karı veya Zararı
-246.692 557.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.744.673 8.991.366
TOPLAM KAYNAKLAR
9.924.284 9.579.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.466 -139.701 -115.235 -115.235
Dönem Karı (Zararı)
-139.701 -139.701 -139.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.466 24.466 24.466
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -140.346 15.089 -4.486.679 -139.701 5.302.131 5.302.131
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.628 8.991.365 8.991.365
Transferler
557.628 -557.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -246.692 -246.692 -246.692
Dönem Karı (Zararı)
0 -246.692 -246.692 -246.692
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -4.875.283 -246.692 8.744.673 8.744.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.692 -139.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 24.466
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 0 24.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 24.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.692 -115.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-246.692 -115.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025995


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: 0,00% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
16,9870 Değişim: 0,08%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4648 Değişim: -0,02%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4867
Açılış: 17,4675
968,65 Değişim: 0,60%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 970,19
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.