KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2020 - 19:41
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 586.162 346.951 294.893 174.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
586.162 346.951 294.893 174.723
BRÜT KAR (ZARAR)
586.162 346.951 294.893 174.723
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.271.096 -1.261.850 -673.331 -629.383
Pazarlama Giderleri
15 -108 -2.536 -420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 93 8.633 10 4.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.300 -986 0 -925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-686.249 -909.788 -378.428 -451.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-686.249 -909.788 -378.428 -451.458
Finansman Gelirleri
17 224.186 453.535 98.998 239.783
Finansman Giderleri
17 -10.214 -9.805 -5.107 -5.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
DÖNEM KARI (ZARARI)
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
725.502 -859.471
Dönem Karı (Zararı)
-472.277 -466.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-162.318 -436.926
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 0 5.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.087 6.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 25.087 6.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-215.178 -453.535
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -215.178 -453.535
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
27.773 4.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
324.372 65.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.235 2.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.235 2.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200 -10
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200 -10
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.982 -28.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.601 29.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.601 29.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.941 12.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.777 50.271
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
300.777 50.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-310.223 -837.283
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 1.035.725 -22.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 42.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.178 1.453.535
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.000.000
Alınan Faiz
215.178 453.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
940.680 636.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
940.680 636.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.471.044 3.208.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.411.724 3.844.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.412.757 4.507.802
Finansal Yatırımlar
5 74.908 102.680
Ticari Alacaklar
111.923 114.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 111.923 100.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.388
Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
Peşin Ödenmiş Giderler
12 48.719 21.738
ARA TOPLAM
4.692.160 4.790.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.692.160 4.790.031
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80 80
TOPLAM VARLIKLAR
4.692.240 4.790.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
111.496 65.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 93.163 65.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 54.973 52.032
Diğer Borçlar
383.876 83.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 377.026 75.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.850 7.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 80.981 84.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.981 84.037
ARA TOPLAM
631.326 285.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
631.326 285.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
177.409 149.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 177.409 149.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.409 149.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
808.735 434.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.883.505 4.355.782
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -172.628 -172.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.486.679 -3.729.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-472.277 -757.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.883.505 4.355.782
TOPLAM KAYNAKLAR
4.692.240 4.790.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
-1.246.039 1.246.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-466.058 -488.058 -466.058
Dönem Karı (Zararı)
-466.058 -466.058 -466.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -466.058 3.651.198 3.651.198
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
-757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.277 -472.277 -472.277
Dönem Karı (Zararı)
-472.277 -472.277 -472.277
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -472.277 3.883.505 3.883.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-472.277 -466.058 -284.537 -216.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865089


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.036 Değişim: 1,56% Hacim : 12.445 Mio.TL Son veri saati : 11:21
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.036
Açılış: 2.010
13,7568 Değişim: 0,51%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,7809
Açılış: 13,6873
15,5895 Değişim: 0,26%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6252
Açılış: 15,5498
790,63 Değişim: 0,74%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.