KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 - 19:25
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 291.269 172.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
291.269 172.228
BRÜT KAR (ZARAR)
291.269 172.228
Genel Yönetim Giderleri
15 -597.765 -632.467
Pazarlama Giderleri
15 -108 -2.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 83 4.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.300 -61
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-307.821 -458.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-307.821 -458.330
Finansman Gelirleri
17 125.188 213.752
Finansman Giderleri
17 -5.107 -4.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-187.740 -249.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.740 -249.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.740 -249.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-187.740 -249.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
762.233 -1.489.247
Dönem Karı (Zararı)
-187.740 -249.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.346 -177.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 0 5.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.860 30.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.860 30.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-116.180 -213.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -116.180 -213.752
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
30.974 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.338 -20.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.665 -25.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200 -10
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200 -10
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-80.224 -64.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.786 14.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.428 8.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.063 47.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-273.424 -446.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 1.035.657 -1.042.428
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.180 1.213.752
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.000.000
Alınan Faiz
116.180 213.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
878.413 -275.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
878.413 -275.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.471.044 3.208.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.349.457 2.932.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.350.558 4.507.802
Finansal Yatırımlar
5 71.706 102.680
Ticari Alacaklar
109.493 114.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 109.493 100.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.388
Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
Peşin Ödenmiş Giderler
12 101.962 21.738
ARA TOPLAM
4.677.572 4.790.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.677.572 4.790.031
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80 80
TOPLAM VARLIKLAR
4.677.652 4.790.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
109.681 65.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 91.348 65.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 49.604 52.032
Diğer Borçlar
100.162 83.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 94.336 75.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.826 7.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 79.929 84.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
79.929 84.037
ARA TOPLAM
339.376 285.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.376 285.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
170.234 149.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 170.234 149.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.234 149.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
509.610 434.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.168.042 4.355.782
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -172.628 -172.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.486.679 -3.729.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-187.740 -757.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.168.042 4.355.782
TOPLAM KAYNAKLAR
4.677.652 4.790.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
-1.246.039 1.246.039
Dönem Karı (Zararı)
-249.244 -249.244 -249.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -249.244 3.868.012 3.868.012
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-757.068 757.068
Dönem Karı (Zararı)
-187.740 -187.740 -187.740
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -187.740 4.168.042 4.168.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-187.740 -249.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.740 -249.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-187.740 -249.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846062


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,11% Hacim : 6.992 Mio.TL Son veri saati : 12:48
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0639 Değişim: 0,71%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6625 Değişim: 0,59%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
458,56 Değişim: 0,94%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.