KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:34
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 580.249 681.856 233.298 189.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
580.249 681.856 233.298 189.088
BRÜT KAR (ZARAR)
580.249 681.856 233.298 189.088
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.872.871 -2.015.970 -611.021 -670.726
Pazarlama Giderleri
15 -2.536 -16.727 0 -473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.125 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.280 -13.120 -1.802 -752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.289.313 -1.363.961 -379.525 -482.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.289.313 -1.363.961 -379.525 -482.863
Finansman Gelirleri
17 660.995 403.006 207.460 161.459
Finansman Giderleri
17 -16.332 -13.244 -6.527 -5.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.241.135 -1.661.611
Dönem Karı (Zararı)
-644.650 -974.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-630.238 -387.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.738 7.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.130 1.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 26.130 1.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-660.995 -399.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -660.995 -399.266
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.111 2.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-966.247 -181.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.252 35.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.856 -189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.856 -189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.756 -32.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.154 -14.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.681 -11.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.956 -143.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.018.812 -15.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -1.018.812 -30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.241.135 -1.543.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 -118.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.405 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.405 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.660.995 1.399.266
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.000.000 1.000.000
Alınan Faiz
660.995 399.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
462.265 -262.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
462.265 -262.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.208.308 2.719.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.670.573 2.457.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.691.564 3.210.487
Finansal Yatırımlar
5 98.998 97.887
Ticari Alacaklar
83.642 64.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 70.676 51.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.966 12.892
Diğer Alacaklar
7 43.371 1.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.371 1.515
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.578 9.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 0
ARA TOPLAM
4.977.153 3.384.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.977.153 3.384.101
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.302 1.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.391 54.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.773 55.916
TOPLAM VARLIKLAR
4.984.926 3.440.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
71.208 53.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.208 34.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 51.197 60.878
Diğer Borçlar
195.414 40.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 189.430 36.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.984 4.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 58.400 64.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
58.400 64.192
ARA TOPLAM
376.219 218.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.219 218.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
136.101 104.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 136.101 104.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.101 104.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
512.320 322.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.472.606 3.117.256
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -168.222 -168.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -168.222 -168.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -168.222 -168.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.729.611 -2.483.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-644.650 -1.246.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.472.606 3.117.256
TOPLAM KAYNAKLAR
4.984.926 3.440.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-974.199 -974.199 -974.199
Dönem Karı (Zararı)
-974.199 -974.199 -974.199
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -170.115 15.089 -2.483.572 -974.199 3.387.203 3.387.203
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
-1.246.039 1.246.039 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.650 -644.650 -644.650
Dönem Karı (Zararı)
-644.650 -644.650 -644.650
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -644.650 4.472.606 4.472.606


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-644.650 -974.199 -178.592 -327.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795593


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3144 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4411 Değişim: -0,67%
Düşük 34,4167 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.491,96 Değişim: 1,25%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.