KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:40
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 172.228 274.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.228 274.281
BRÜT KAR (ZARAR)
172.228 274.281
Genel Yönetim Giderleri
15 -632.467 -680.897
Pazarlama Giderleri
15 -2.116 -13.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.086 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -61 -6.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-458.330 -426.423
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-458.330 -426.423
Finansman Gelirleri
17 213.752 110.215
Finansman Giderleri
17 -4.666 -5.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-249.244 -322.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.244 -322.173
DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.244 -322.173
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-249.244 -322.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.489.247 -1.848.076
Dönem Karı (Zararı)
-249.244 -322.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-177.455 -85.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.738 5.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.559 19.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 30.559 19.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-213.752 -108.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -213.752 -108.018
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.120 -2.467.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.440 -23.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.623 -11.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.183 -11.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.682 -2.382.622
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10 88.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.692 -2.471.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.786 -42.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.424 -18.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-446.819 -2.874.877
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.042.428 1.026.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.213.752 108.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.000.000 0
Alınan Faiz
16-17 213.752 108.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-275.495 -1.740.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-275.495 -1.740.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.208.308 2.719.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.932.813 979.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.977.420 3.210.487
Finansal Yatırımlar
5 97.887 97.887
Ticari Alacaklar
6 90.013 64.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 76.818 51.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.195 12.892
Diğer Alacaklar
7 1.525 1.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.525 1.515
Peşin Ödenmiş Giderler
12 74.608 9.822
ARA TOPLAM
4.241.453 3.384.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.241.453 3.384.101
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 80 80
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.302 1.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 48.796 54.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.178 55.916
TOPLAM VARLIKLAR
4.291.631 3.440.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 67.237 53.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.591 18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.646 34.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 69.302 60.878
Diğer Borçlar
7 88.150 40.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 83.424 36.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.726 4.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 82.292 64.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
82.292 64.192
ARA TOPLAM
306.981 218.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.981 218.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 116.638 104.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
116.638 104.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.638 104.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
423.619 322.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 3.868.012 3.117.256
Ödenmiş Sermaye
8.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-168.222 -168.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.222 -168.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.222 -168.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.729.611 -2.483.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-249.244 -1.246.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.868.012 3.117.256
TOPLAM KAYNAKLAR
4.291.631 3.440.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246.039 -1.244.146 -1.244.146
Dönem Karı (Zararı)
-1.246.039 -1.246.039 -1.246.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.893 1.183 1.183
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -170.115 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-1.246.039 1.246.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.893 -249.244 -249.244 -249.244
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.893 0
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 0 15.089 -3.729.611 -249.244 3.868.012 3.868.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-249.244 -322.173
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.244 -322.173
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-249.244 -322.173http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760022


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.