KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:40
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 492.768 428.597 218.487 230.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
492.768 428.597 218.487 230.260
BRÜT KAR (ZARAR)
492.768 428.597 218.487 230.260
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.345.244 -1.383.984 -664.347 -800.118
Pazarlama Giderleri
15 -16.254 -35.541 -3.128 -18.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -12.368 -22.154 -5.687 -9.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-881.098 -1.013.082 -454.675 -598.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-881.098 -1.013.082 -454.675 -598.428
Finansman Gelirleri
17 241.547 186.906 131.332 105.457
Finansman Giderleri
17 -7.608 -8.675 -1.643 -4.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
DÖNEM KARI (ZARARI)
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -88.679 15.089 -426.975 -697.525 2.801.910 2.801.910
Transferler
-697.525 697.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-834.851 -834.851 -834.851
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -88.679 15.089 -1.124.500 -834.851 2.967.059 2.967.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072 0
Dönem Karı (Zararı)
-647.159 -647.159
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -170.115 15.089 -2.483.572 -647.159 3.714.243 3.714.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.095.324 -972.658
Dönem Karı (Zararı)
-647.159 -834.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-222.986 -230.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.684 8.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.450 -53.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.450 -53.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-239.066 -184.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -239.066 -184.323
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.946 -877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.760 106.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.345 37.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.345 37.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-341 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-341 1.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.976 -30.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.937 36.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.937 36.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.419 -44.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.432 105.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.432 105.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-979.905 -959.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.425 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.006 4.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.239.066 1.184.323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 1.000.000
Alınan Faiz
16-17 239.066 184.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.742 211.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
143.742 211.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.719.589 2.940.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.863.331 3.151.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-647.159 -834.851 -324.986 -497.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.887.509 3.746.773
Finansal Yatırımlar
5 95.795 98.741
Ticari Alacaklar
6 79.301 106.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 65.919 78.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.382 28.608
Diğer Alacaklar
7 1.667 1.326
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.667 1.326
Peşin Ödenmiş Giderler
12 76.483 11.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 14.825 14.825
ARA TOPLAM
4.155.580 3.979.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.155.580 3.979.818
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.295 1.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 61.238 68.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.613 70.297
TOPLAM VARLIKLAR
4.218.193 4.050.115
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 44.617 64.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.617 46.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 98.550 101.969
Diğer Borçlar
7 201.010 249.442
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 196.372 243.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.638 6.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
73.703 89.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 73.703 89.485
ARA TOPLAM
417.880 505.450
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.880 505.450
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
86.070 183.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 86.070 183.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.070 183.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.950 688.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.714.243 3.361.402
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.115 -170.115
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.115 -170.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.115 -170.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.483.572 -1.124.500
Net Dönem Karı veya Zararı
-647.159 -1.359.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.714.243 3.361.402
TOPLAM KAYNAKLAR
4.218.193 4.050.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7634 Değişim: 0,02%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7816
Açılış: 8,7619
10,3099 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
492,93 Değişim: 0,41%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 493,23
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.