KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2022 - 18:11
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 9.781.674 33.260.026
Satışların Maliyeti
17 -6.603.654 -31.675.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.178.020 1.584.736
BRÜT KAR (ZARAR)
3.178.020 1.584.736
Genel Yönetim Giderleri
18 -640.943 -460.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.144 5.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.545.221 1.129.978
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.831 -1.185
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.547.052 1.128.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.547.052 1.128.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.547.052 1.128.793
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.547.052 1.128.793
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.547.052 1.128.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 0,12740000 0,05640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.278.717 6.891.490
Dönem Karı (Zararı)
2.547.052 1.128.793
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-153.055 -2.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 15.646 15.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.371 2.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.937 2.557
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-138.330 -20.008
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -138.330 -20.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.884.720 5.765.114
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 3.950.013 5.767.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.666 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.054.666 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.491 -9.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.491 -9.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -32.951 -24.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.336 941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.336 941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 25.468 29.567
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.299 995
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -5.299 995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.278.717 6.891.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-998 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-998 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.277.719 6.891.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.277.719 6.891.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.296.119 31.131.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.573.838 38.022.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 40.712.168 35.296.119
Finansal Yatırımlar
3.208.725 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.208.725 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.208.725 7.158.738
Ticari Alacaklar
1.054.666 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.054.666 0
Diğer Alacaklar
2.189 10.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.189 7.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 2.884
Peşin Ödenmiş Giderler
33.926 976
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.926 976
ARA TOPLAM
45.011.674 42.466.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.011.674 42.466.513
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 70.660 85.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.660 85.308
TOPLAM VARLIKLAR
45.082.334 42.551.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
37.395 43.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.395 43.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 17.947 14.023
Diğer Borçlar
7.531 12.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.531 12.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 64.175 80.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 64.175 42.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 38.308
ARA TOPLAM
127.048 151.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.048 151.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 306.458 233.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.458 233.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
433.506 384.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.648.828 42.167.137
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-146.285 -80.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.285 -80.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -146.285 -80.924
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.248.882 1.248.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.999.179 17.428.249
Net Dönem Karı veya Zararı
2.547.052 3.570.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.648.828 42.167.137
TOPLAM KAYNAKLAR
45.082.334 42.551.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 5.988.523 -5.988.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.092 -12.092 -12.092
Dönem Karı (Zararı)
1.128.793 1.128.793 1.128.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -64.352 951.766 18.875.365 1.128.793 40.891.572 40.891.572
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137
Transferler
15 3.570.930 -3.570.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -65.361 -65.361 -65.361
Dönem Karı (Zararı)
2.547.052 2.547.052 2.547.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -146.285 1.248.882 20.999.179 2.547.052 44.648.828 44.648.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.547.052 1.128.793
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.361 -12.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -65.361 -12.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.361 -12.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.481.691 1.116.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.481.691 1.116.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022133


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1084 Değişim: 0,20%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2673 Değişim: -0,17%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
965,11 Değişim: -0,12%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.