KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2021 - 18:13
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 103.049.765 39.368.296 69.789.739 22.092.300
Satışların Maliyeti
17 -99.519.943 -35.762.168 -67.844.653 -17.527.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.529.822 3.606.128 1.945.086 4.564.306
BRÜT KAR (ZARAR)
3.529.822 3.606.128 1.945.086 4.564.306
Genel Yönetim Giderleri
18 -900.783 -756.044 -440.038 -348.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 11.495 10.480 5.508 5.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.640.534 2.860.564 1.510.556 4.221.762
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.483 204 -122 -38
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 21 0,13000000 0,14000000 0,08000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.810.404 5.234.801
Dönem Karı (Zararı)
2.642.017 2.860.768
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.642.017 2.860.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.440 5.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 30.118 33.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.557 4.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.557 4.269
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-23.235 -32.641
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.235 -32.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.157.947 2.368.675
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 8.058.111 2.352.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.262 -22.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.262 -22.994
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -15.525 -10.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.212 1.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.212 1.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 31.290 15.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.121 32.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 89.121 32.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.810.404 5.234.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.999 -2.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.999 -2.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 350.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 10.807.405 5.582.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.807.405 5.582.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.131.472 21.883.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.938.877 27.465.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 41.962.112 31.131.472
Finansal Yatırımlar
729.708 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
729.708 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 729.708 8.787.819
Diğer Alacaklar
48.820 41.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 46.030 39.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.790 2.417
Peşin Ödenmiş Giderler
18.089 2.564
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.089 2.564
ARA TOPLAM
42.758.729 39.963.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.758.729 39.963.413
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 104.338 131.457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.338 131.457
TOPLAM VARLIKLAR
42.863.067 40.094.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
35.550 33.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.550 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.240 11.720
Diğer Borçlar
101.072 11.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 101.072 11.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 116.010 86.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.702 47.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
265.872 143.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.872 143.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 190.677 176.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.677 176.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
456.549 319.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.406.518 39.774.871
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.630 -52.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.630 -52.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.630 -52.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 951.766
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 18.875.365 12.886.842
Net Dönem Karı veya Zararı
2.642.017 5.988.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.406.518 39.774.871
TOPLAM KAYNAKLAR
42.863.067 40.094.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.589 -6.589 -6.589
Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 2.860.768 2.860.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 -43.779 951.766 12.886.842 2.860.768 36.655.597 36.655.597
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 5.988.523 -5.988.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -10.370 -10.370 -10.370
Dönem Karı (Zararı)
2.642.017 2.642.017 2.642.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -62.630 951.766 18.875.365 2.642.017 42.406.518 42.406.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.370 -6.589 1.722 1.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -10.370 -6.589 1.722 1.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.370 -6.589 1.722 1.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.631.647 2.854.179 1.512.156 4.223.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.631.647 2.854.179 1.512.156 4.223.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954779


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.