KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2021 - 21:02
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 33.260.026 17.275.996
Satışların Maliyeti
17 -31.675.290 -18.234.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.736 -958.178
BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.736 -958.178
Genel Yönetim Giderleri
18 -460.745 -407.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 5.987 4.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.129.978 -1.361.198
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -1.185 242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.793 -1.360.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.128.793 -1.360.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.128.793 -1.360.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.128.793 -1.360.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.128.793 -1.360.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 21 5,64000000 -6,80000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.891.490 59.990
Dönem Karı (Zararı)
1.128.793 -1.360.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.128.793 -1.360.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.417 19.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 15.034 18.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.557 8.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.557 8.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.008 -7.247
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.008 -7.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.765.114 1.401.054
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 5.767.560 2.125.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-709.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -709.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.867 -8.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.867 -8.943
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -24.082 -20.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
941 -1.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 941 -1.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 29.567 17.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
995 -1.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 995 -1.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.891.490 59.990
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -684.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -684.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -684.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 6.891.490 -626.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.891.490 -626.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.131.472 21.883.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.022.962 21.256.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 38.042.970 31.131.472
Finansal Yatırımlar
3.020.259 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.020.259 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.020.259 8.787.819
Diğer Alacaklar
51.425 41.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 48.475 39.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.950 2.417
Peşin Ödenmiş Giderler
26.646 2.564
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.646 2.564
ARA TOPLAM
41.141.300 39.963.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.141.300 39.963.413
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 116.423 131.457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.423 131.457
TOPLAM VARLIKLAR
41.257.723 40.094.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
34.279 33.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.279 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.818 11.720
Diğer Borçlar
12.946 11.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.946 11.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 114.709 86.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 76.401 47.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
174.752 143.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.752 143.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 191.399 176.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.399 176.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
366.151 319.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.891.572 39.774.871
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-64.352 -52.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64.352 -52.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -64.352 -52.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 951.766
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 18.875.365 12.886.842
Net Dönem Karı veya Zararı
1.128.793 5.988.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.891.572 39.774.871
TOPLAM KAYNAKLAR
41.257.723 40.094.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -656.000 9.198.682 -8.542.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.424 -8.424 -8.424
Dönem Karı (Zararı)
-1.360.956 -1.360.956 -1.360.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -684.000 -684.000 -684.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.684.000 -45.614 3.208.916 12.279.692 -1.360.956 31.398.038 31.398.038
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 5.988.523 -5.988.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.092 -12.092 -12.092
Dönem Karı (Zararı)
1.128.793 1.128.793 1.128.793
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -64.352 951.766 18.875.365 1.128.793 40.891.572 40.891.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.128.793 -1.360.956
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.092 -8.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -12.092 -8.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.092 -8.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.116.701 -1.369.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.116.701 -1.369.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4967 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2492 Değişim: 0,73%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,10 Değişim: 0,73%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.