KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2019 - 18:16
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 559.562.272 69.558.851
Satışların Maliyeti
17 -557.450.230 -68.546.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.112.042 1.012.346
BRÜT KAR (ZARAR)
2.112.042 1.012.346
Genel Yönetim Giderleri
18 -486.297 -289.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.909 3.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.629.654 723.775
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.093 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.634.747 723.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.634.747 723.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.747 723.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.747 723.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.634.747 723.775
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 0,08170000 0,03620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.267.601 1.099.855
Dönem Karı (Zararı)
1.634.747 723.775
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.422 1.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 25.386 12.793
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.081 10.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 33.081 -463
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.045 -21.599
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.045 -21.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.600.432 374.859
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 8.596.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 1.203.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.001 -244.774
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.275 -11.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.490 17.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14 10.650 -393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 13 2.824 -589.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.267.601 1.099.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.000 -1.629.079
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.629.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -3.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.264.601 -529.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 10.264.601 -529.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.367.445 8.093.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.632.046 7.564.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.632.046 7.367.445
Finansal Yatırımlar
7 11.092.743 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.092.743 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
11.092.743 19.663.442
Ticari Alacaklar
8 0
Diğer Alacaklar
2.848 1.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.848 1.847
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.292 2.017
ARA TOPLAM
28.739.929 27.034.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.739.929 27.034.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 263.339 285.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.340 285.726
TOPLAM VARLIKLAR
29.003.269 27.320.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.192 22.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 24.192 22.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.571 9.222
Diğer Borçlar
9 17.003 14.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
41.852 30.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 41.852 30.551
ARA TOPLAM
91.618 76.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.618 76.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
164.300 116.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 164.300 116.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.300 116.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.918 193.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.747.351 27.127.411
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.322 -18.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.322 -18.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -33.322 -18.515
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 478.647 478.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.667.279 5.731.317
Net Dönem Karı veya Zararı
1.634.747 935.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.747.351 27.127.411
TOPLAM KAYNAKLAR
29.003.269 27.320.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 0 0 2.312.186 -2.312.186 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 723.775 723.775 723.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 5.745 0 0 0 5.745 5.745
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.573 362.254 6.297.711 723.775 27.382.167 27.382.167
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 0 0 0 935.962 935.962 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 0 0 1.634.747 1.634.747 1.634.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 -14.807 0 0 0 -14.807 -14.807
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -33.322 478.647 6.667.279 1.634.747 28.747.351 28.747.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.747 723.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.807 5.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.807 5.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.807 5.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.619.940 729.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.619.940 729.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757181


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.