KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:11
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 173.390.822 210.521.950 45.335.170 52.728.529
Satışların Maliyeti
17 -171.381.703 -207.751.213 -44.364.579 -51.646.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.009.119 2.770.737 970.591 1.081.854
BRÜT KAR (ZARAR)
2.009.119 2.770.737 970.591 1.081.854
Genel Yönetim Giderleri
18 -885.169 -830.532 -317.928 -299.371
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.773 13.561 3.809 3.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.198 -8.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 20 0,05610000 0,09710000 0,03240000 0,03930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
15 65.704 1.002.412 -1.068.116 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -989 1.941.966 1.940.977 1.940.977
Kar Payları
15 -255.000 -255.000 -255.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.731 362.254 3.985.525 1.941.966 26.287.014 26.287.014
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 116.393 1.745.792 -1.862.185
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.254 1.122.525 1.113.271 1.113.271
Kar Payları
-450.001 -450.001 -450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -16.572 478.647 5.731.317 1.122.525 27.315.917 27.315.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-569.517 4.086.677
Dönem Karı (Zararı)
1.122.525 1.941.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.842 137.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 64.337 37.977
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.885 15.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.885 15.447
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.610 83.658
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44.610 83.658
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.704.884 2.007.629
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -2.311.594 2.161.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.253.470 208.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467 -2.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.467 -2.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.541 -202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 53.880 337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 21.718 3.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -714.350 -363.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-569.517 4.086.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-256.504 -15.499
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -256.504 -15.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.001 -255.000
Ödenen Temettüler
-450.001 -255.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.276.022 3.816.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -1.276.022 3.816.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.093.678 3.100.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.817.656 6.917.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.122.525 1.941.966 647.976 786.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.254 -989 -6.679
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.254 -989 -6.679
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.254 -989 -6.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.113.271 1.940.977 641.297 786.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.113.271 1.940.977 641.297 786.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.817.656 8.093.678
Finansal Yatırımlar
7 20.389.831 18.033.627
Ticari Alacaklar
9.091 1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.091 1.262.560
Diğer Alacaklar
3.046 1.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 9 1.700 400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.346 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
6.540 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.540
ARA TOPLAM
27.226.164 27.391.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.226.164 27.391.445
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 310.914 118.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 197 886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.111 118.943
TOPLAM VARLIKLAR
27.537.275 27.510.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
59.466 5.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 8 26.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.747 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 16.734 7.284
Diğer Borçlar
39.248 753.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.248 753.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.080 19.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.080 19.812
ARA TOPLAM
147.528 786.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.528 786.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
73.830 71.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 73.830 71.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.830 71.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
221.358 857.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.315.917 26.652.647
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.572 -7.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.572 -7.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -16.572 -7.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 478.647 362.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.731.317 3.985.525
Net Dönem Karı veya Zararı
1.122.525 2.312.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.315.917 26.652.647
TOPLAM KAYNAKLAR
27.537.275 27.510.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716321


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.