" />

KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 18:52
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 69.558.851 75.326.432
Satışların Maliyeti
17 -68.546.505 -74.159.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.012.346 1.166.853
BRÜT KAR (ZARAR)
1.012.346 1.166.853
Genel Yönetim Giderleri
18 -289.999 -281.612
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.293 6.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
723.775 879.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
723.775 879.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
723.775 879.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
723.775 879.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
723.775 879.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
723.775 879.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 20 0,03620000 0,04400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
15 1.323.116 -1.323.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 879.451 879.451 879.451
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.742 296.550 4.306.229 879.451 25.480.488 25.480.488
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 65.704 2.312.186 -2.312.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 5.745 723.775 729.520 729.520
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -1.573 362.254 6.297.711 723.775 27.382.167 27.382.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.099.855 2.250.386
Dönem Karı (Zararı)
723.775 879.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.221 68.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 17 12.793 12.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.027 791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -463 791
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.599 55.600
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.599 55.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
374.859 1.302.220
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.291.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.203.560 391.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.203.560 391.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.774 873
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -244.774 873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -11.168 -605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.516 336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 17.516 336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12 -393 -902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-589.882 -380.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -589.882 -380.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.099.855 2.250.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.629.079 -13.850
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.629.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.850
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 0 -13.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-529.224 2.236.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -529.224 2.236.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.093.678 3.100.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.564.454 5.337.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
723.775 879.451
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 5.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
729.520 879.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
729.520 879.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.564.454 8.093.678
Finansal Yatırımlar
7 19.684.305 18.033.627
Ticari Alacaklar
59.000 1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.000 1.262.560
Diğer Alacaklar
246.354 1.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 246.354 1.580
Peşin Ödenmiş Giderler
11.168 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.168
ARA TOPLAM
27.565.281 27.391.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.565.281 27.391.445
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 105.517 118.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 633 886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.150 118.943
TOPLAM VARLIKLAR
27.671.431 27.510.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
23.102 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 23.102 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.891 7.284
Diğer Borçlar
163.716 753.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 163.716 753.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.302 19.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 30.302 19.812
ARA TOPLAM
224.011 786.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.011 786.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
65.253 71.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 65.253 71.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.253 71.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
289.264 857.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.382.167 26.652.647
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.573 -7.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.573 -7.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.573 -7.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 362.254 362.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.297.711 3.985.525
Net Dönem Karı veya Zararı
723.775 2.312.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.382.167 26.652.647
TOPLAM KAYNAKLAR
27.671.431 27.510.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678646


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0358 Değişim: -0,02%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,0602
Açılış: 33,0413
36,0063 Değişim: 0,18%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,0807
Açılış: 35,9402
2.542,48 Değişim: -0,33%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.552,54
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.