KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:23
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 293.479.440 383.697.675
Satışların Maliyeti
16 -290.040.479 -381.195.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.438.961 2.501.756
BRÜT KAR (ZARAR)
3.438.961 2.501.756
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.128.535 -1.179.949
Pazarlama Giderleri
17 -11.800 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 17.397 21.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.837 -20.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.312.186 1.323.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 19 0,11560000 0,06620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
14 7.860 126.695 -134.555 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 2.731 0 1.323.116 1.325.847 1.325.847
Kar Payları
14 -40.000 0 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -1.742 296.550 2.893.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 -1.742 296.550 2.893.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
14 65.704 1.257.412 -1.323.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -5.576 2.312.186 2.306.610 2.306.610
Kar Payları
-255.000 -255.000 -255.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.909.016 1.090.008
Dönem Karı (Zararı)
2.312.186 1.323.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
109.837 103.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 17 50.791 45.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.436 39.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.436 39.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 44.610 18.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-513.007 -336.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -871.060 -187.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 513 -1.358
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 513 -1.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 336 -540.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 12 357.204 393.343
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.909.016 1.090.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.338.799 -482.397
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 3.354.297 -457.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 -15.498 -24.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.000 -40.000
Ödenen Temettüler
-255.000 -40.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 4.992.815 567.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 4.992.815 567.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.100.863 2.533.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.093.678 3.100.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.312.186 1.323.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.576 2.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -5.576 2.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.576 2.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.306.610 1.325.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.306.610 1.325.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.093.678 3.100.863
Finansal Yatırımlar
7 18.033.627 21.432.534
Ticari Alacaklar
1.262.560 391.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.262.560 391.500
Diğer Alacaklar
1.580 2.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.580 2.093
Peşin Ödenmiş Giderler
0
ARA TOPLAM
27.391.445 24.926.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.391.445 24.926.990
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 118.057 152.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 886 1.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.943 154.236
TOPLAM VARLIKLAR
27.510.388 25.081.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.586 5.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 5.586 5.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.284 7.988
Diğer Borçlar
9 753.598 396.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.812 19.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.812 19.017
ARA TOPLAM
786.280 428.740
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.280 428.740
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
71.461 51.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 71.461 51.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.461 51.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
857.741 480.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.652.647 24.601.037
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.318 -1.742
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 -7.318 -1.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 362.254 296.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 3.985.525 2.983.113
Net Dönem Karı veya Zararı
2.312.186 1.323.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.652.647 24.601.037
TOPLAM KAYNAKLAR
27.510.388 25.081.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.