KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:11
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -945.661 -258.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 864.938 896.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.027.669 -777.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.108.392 -139.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 10.676.631 5.024.165
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -52.566 -40.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.515.673 4.844.163
Finansman Gelirleri
27 30.246 749.878
Finansman Giderleri
28 -6.484.395 -3.884.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.061.524 1.709.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.150.507 46.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.150.507 46.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.017 1.756.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.017 1.756.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.911.017 1.756.717
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.815.431 480.153
Dönem Karı (Zararı)
1.911.017 1.756.717
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.806.454 -4.832.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 4.081 16.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.979.394 -4.728.119
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 16 -6.979.394 -4.728.119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.153 39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 6.153 39.669
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.230 -113.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 10.820 -114.973
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.410 1.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.150.476 -46.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.006 3.555.808
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -25 12
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.647 -592
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.129 -592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.518 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
727.567 2.712.396
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 727.567 -58.578
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.832 -3.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.769 36.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 14.769 36.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 13.664 6.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.433 1.535.069
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 215.472 1.535.245
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.039 -176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-880.923 -730.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -760.904 -632.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -120.019 -97.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.815.431 480.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.797 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -2.797 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.841.286 -466.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.841.286 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 3.841.286 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -466.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -466.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.058 13.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 23.058 13.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.268 60.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.326 74.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 102.326 79.268
Finansal Yatırımlar
8 99 74
Ticari Alacaklar
7.229 2.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 3.711 2.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.518 0
Diğer Alacaklar
27.977 755.544
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.977 755.544
Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.596 22.764
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 218 191
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.942.249 4.181.345
ARA TOPLAM
5.107.694 5.041.768
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.107.694 5.041.768
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
111.464.267 104.484.873
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 111.304.554 104.325.160
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 37.513 38.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 330 344
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 4.541.878 4.532.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.484.746 121.497.666
TOPLAM VARLIKLAR
133.592.440 126.539.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 40.827.631 36.986.345
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Ticari Borçlar
10 146.544 130.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 142.907 126.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.200 14.467
Diğer Borçlar
23.706.350 23.481.097
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 23.696.692 23.470.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.658 10.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.574 47.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 54.574 47.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
316.247 436.266
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 316.247 436.266
ARA TOPLAM
65.072.546 61.096.183
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.072.546 61.096.183
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
244.878 186.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 244.878 186.456
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 3.770.798 2.611.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.015.676 2.797.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.088.222 63.893.964
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.504.218 62.645.470
Ödenmiş Sermaye
22 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
864.563 916.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.659 -54.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -106.659 -54.390
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 727.497 727.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 948.157 -130.326
Net Dönem Karı veya Zararı
1.911.017 1.078.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.504.218 62.645.470
TOPLAM KAYNAKLAR
133.592.440 126.539.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
1.756.717 1.756.717 1.756.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.726 -7.726 -7.726
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -43.801 971.222 692.434 -95.263 1.756.717 63.334.293 63.334.293
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 692.434 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470
Transferler
1.078.483 -1.078.483
Dönem Karı (Zararı)
1.911.017 1.911.017 1.911.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.269 -52.269 -52.269
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -106.659 971.222 727.497 948.157 1.911.017 64.504.218 64.504.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.017 1.756.717
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.269 -7.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -69.692 -10.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.423 2.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 17.423 2.575
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -52.269 -7.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.858.748 1.748.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.858.748 1.748.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026686


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.