KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:18
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.979.399 -773.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.066.761 2.606.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.814.055 -525.533
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-726.693 1.307.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 36.834.163 16.428.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -4.195.193 -312.548
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -9.999.564 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.912.713 17.423.473
Finansman Gelirleri
27 750.530 5.733
Finansman Giderleri
28 -19.969.596 -9.092.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.693.647 8.337.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.615.164 808.495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.615.164 808.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.078.483 9.145.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.078.483 9.145.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.078.483 9.145.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.879.325 -6.515.493
Dönem Karı (Zararı)
1.078.483 9.145.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.657.850 -16.561.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 59.141 75.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.374.746 -15.079.953
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -31.374.746 -15.079.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.205 -6.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 55.205 -6.979
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.566 -741.634
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.691 -742.224
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.125 590
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.615.116 -808.382
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.700.042 900.632
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 32 -31
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.461 -8
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.461 -8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.730.552 2.422.541
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.770.974 3.104.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -40.422 -681.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -6.157 -2.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.410 -31.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 80.410 -31.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 27.930 11.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.239.513 751.855
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 7 14.236.130 751.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.383 -83
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-370.777 -2.251.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -410.726 -2.273.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 39.949 22.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.879.325 -6.515.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -14.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 0 -14.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.898.073 6.540.907
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.898.073 6.540.907
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 11.898.073 6.540.907
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.748 10.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 18.748 79.268 60.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 79.268 60.520
Finansal Yatırımlar
8 74 106
Ticari Alacaklar
2.582 1.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 2.582 1.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
755.544 3.486.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 755.544 715.122
Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.764 16.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 191 146
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.181.345 3.770.619
ARA TOPLAM
5.041.768 7.335.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.041.768 7.335.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
104.484.873 73.110.127
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 104.325.160 72.950.414
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 38.783 97.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 344 398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 4.532.908 4.674.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.497.666 90.323.538
TOPLAM VARLIKLAR
126.539.434 97.658.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 36.986.345 25.088.272
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 0
Ticari Borçlar
10 130.365 48.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 126.728 45.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.467 9.858
Diğer Borçlar
23.481.097 9.255.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 23.470.400 9.247.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.697 7.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.643 24.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 47.643 24.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
436.266 396.317
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 436.266 396.317
ARA TOPLAM
61.096.183 34.822.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.096.183 34.822.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.456 112.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 186.456 112.936
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.611.325 1.137.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.797.781 1.250.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.893.964 36.073.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.645.470 61.585.302
Ödenmiş Sermaye
22 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
916.832 935.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.390 -36.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -54.390 -36.075
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 727.497 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -130.326 -9.240.839
Net Dönem Karı veya Zararı
1.078.483 9.145.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.645.470 61.585.302
TOPLAM KAYNAKLAR
126.539.434 97.658.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
9.145.576 9.145.576 9.145.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.218 -11.218 -11.218
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
35.063 9.110.513 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
1.078.483 1.078.483 1.078.483
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.315 -18.315 -18.315
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.390 971.222 727.497 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.078.483 9.145.576
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.315 -11.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -24.420 -14.382
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.105 3.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 6.105 3.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -18.315 -11.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.060.168 9.134.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.060.168 9.134.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005933


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.