KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:20
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -320.039 -229.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 896.845 619.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -716.206 -57.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-139.400 332.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.024.165 3.972.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -40.602 -10.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.844.163 4.294.849
Finansman Gelirleri
26 749.878 147.664
Finansman Giderleri
27 -3.884.090 -1.731.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.709.951 2.710.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.766 104.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 46.766 104.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.756.717 2.815.646
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.756.717 2.815.646
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.756.717 2.815.646
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.153 -1.564.771
Dönem Karı (Zararı)
1.756.717 2.815.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.832.372 -3.703.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 16.625 19.446
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.669 -6.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 39.669 -6.082
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-113.782 120.603
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 869.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -114.973 -749.786
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.191 587
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -85
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.728.119 -3.732.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -4.728.119 -3.732.631
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -46.765 -104.914
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.555.808 -676.839
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 12 24
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-592 -9.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -592 -8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 -9.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.712.396 -1.196.356
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.770.974 -1.218.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -58.578 22.573
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.569 -1.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.304 -9.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 36.304 -9.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.340 -1.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.535.069 598.521
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.535.245 597.046
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -176 1.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.152 -56.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -632.426 32.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -97.726 -88.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
480.153 -1.564.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 0 -5.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.228 1.574.014
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.574.014
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 0 1.574.014
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-466.228 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -466.228 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.925 3.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 13.925 3.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.520 49.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.445 53.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 74.445 60.520
Finansal Yatırımlar
8 94 106
Ticari Alacaklar
1.713 1.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.713 1.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
773.700 3.486.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 773.700 715.122
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.176 16.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 158 146
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.403.033 3.770.619
ARA TOPLAM
5.273.319 7.335.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.273.319 7.335.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
77.838.246 73.110.127
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 77.678.533 72.950.414
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 81.260 97.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 383 398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 5.166.840 4.674.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.527.487 90.323.538
TOPLAM VARLIKLAR
100.800.806 97.658.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.880.544 25.088.272
Ticari Borçlar
86.325 48.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 82.688 45.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 12.416 9.858
Diğer Borçlar
10.675.371 9.255.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 10.668.233 9.247.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.138 7.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 28.104 24.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.104 24.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
298.591 396.317
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 298.591 396.317
ARA TOPLAM
14.981.351 34.822.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.981.351 34.822.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.741.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.741.500 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 20.741.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
160.331 112.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 160.331 112.936
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.583.331 1.137.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.485.162 1.250.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.466.513 36.073.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.334.293 61.585.302
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
927.421 935.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.801 -36.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -43.801 -36.075
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -95.263 -9.240.839
Net Dönem Karı veya Zararı
1.756.717 9.145.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.334.293 61.585.302
TOPLAM KAYNAKLAR
100.800.806 97.658.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
2.815.646 2.815.646 2.815.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.271 -6.271 -6.271
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -31.128 971.222 692.434 -9.240.839 2.815.646 55.260.319 55.260.319
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
1.756.717 1.756.717 1.756.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.726 -7.726 -7.726
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -43.801 971.222 692.434 -95.263 1.756.717 63.334.293 63.334.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.756.717 2.815.646
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.726 -6.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -10.301 -8.040
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.575 1.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 2.575 1.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.726 -6.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.748.991 2.809.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.748.991 2.809.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3143 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3117 18.05.2021 Yüksek 8,3153
Açılış: 8,3117
10,1105 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1107
Açılış: 10,1096
499,21 Değişim: 0,05%
Düşük 498,95 18.05.2021 Yüksek 499,23
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.