KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:13
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -449.903 -556.570 -220.411 -310.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.101.968 1.053.162 482.507 529.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -59.288 -129.815 -2.259 -94.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
592.777 366.777 259.837 124.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 7.336.705 4.191.963 3.364.321 1.694.729
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -48.916 -71.047 -38.441 -34.861
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.880.566 4.487.693 3.585.717 1.784.544
Finansman Gelirleri
26 293.207 4.823 145.543 241
Finansman Giderleri
27 -3.970.935 -2.706.244 -2.239.155 -1.397.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.202.838 1.786.272 1.492.105 387.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
369.500 131.906 264.587 157.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 369.500 131.906 264.587 157.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.572.338 1.918.178 1.756.692 545.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.572.338 1.918.178 1.756.692 545.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.572.338 1.918.178 1.756.692 545.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.651.137 -1.390.642
Dönem Karı (Zararı)
4.572.338 1.918.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.844.476 -3.726.142
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 38.129 39.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.705 -45.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -11.705 -25.849
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -19.625
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.346 29.023
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 1.015.126 -171.307
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -753.247 192.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 467 7.618
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.763.745 -3.616.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -6.763.745 -3.616.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -369.501 -133.498
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.378.999 417.322
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -23 -80
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.972 6.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -9 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.963 4.653
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.843.684 761.102
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.867.834 778.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 24.150 -17.603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 4.051 2.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.990 -354.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -16.990 -354.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 20.188 9.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
531.806 489.940
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 528.883 482.440
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.923 7.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.375 -497.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 68.898 -331.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -138.273 -166.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.651.137 -1.390.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.710 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 -5.710 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.663.592 1.369.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.663.592 1.369.050
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 3.663.592 1.369.050
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.745 -21.592
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 6.745 -21.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.937 62.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.682 41.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.682 49.937
Finansal Yatırımlar
8 97 75
Ticari Alacaklar
6.085 1.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.122 1.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.963 0
Diğer Alacaklar
6.740.045 5.911.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 6.727.696 5.874.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.349 36.499
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.322 14.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 97 260
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.428.058 1.496.793
ARA TOPLAM
8.241.386 7.474.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.241.386 7.474.038
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
64.793.920 58.030.174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 64.634.207 57.870.461
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 21.093 21.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 125.834 158.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 432 468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.896.266 3.471.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.254.360 74.098.565
TOPLAM VARLIKLAR
89.495.746 81.572.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 22.210.957 18.547.365
Ticari Borçlar
63.013 79.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 59.376 75.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.671 10.128
Diğer Borçlar
9.024.203 9.245.644
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.013.883 9.238.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.320 7.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 12.261 12.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.261 12.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
235.850 374.123
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 235.850 374.123
ARA TOPLAM
31.576.955 28.269.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.576.955 28.269.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
101.896 108.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 101.896 108.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 798.517 743.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
900.413 852.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.477.368 29.121.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.018.378 52.450.944
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
941.461 946.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.761 -24.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -29.761 -24.857
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.240.839 -11.267.128
Net Dönem Karı veya Zararı
4.572.338 2.026.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.018.378 52.450.944
TOPLAM KAYNAKLAR
89.495.746 81.572.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Dönem Karı (Zararı)
1.918.178 1.918.178 1.918.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.639 -5.639 -5.639
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -14.971 971.222 692.434 -11.267.128 1.918.178 52.352.719 52.352.719
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
4.572.338 4.572.338 4.572.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.904 -4.904 -4.904
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -29.761 971.222 692.434 -9.240.839 4.572.338 57.018.378 57.018.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.572.338 1.918.178 1.756.692 545.314
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.904 -5.644 1.367 2.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.287 -7.236 1.753 3.149
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.383 1.592 -386 -693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 -693
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 1.383 1.592 -386 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.904 -5.644 1.367 2.456
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.567.434 1.912.534 1.758.059 547.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.567.434 1.912.534 1.758.059 547.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.