" />

KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:12
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.057.499 -951.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.987.072 4.866.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -791.842 -2.333.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.731 1.581.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.242.321 9.248.236
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -150.924 -490.719
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.229.128 10.339.164
Finansman Gelirleri
26 732.928 5.232
Finansman Giderleri
27 -4.045.112 -7.723.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.916.944 2.620.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.345 888.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 109.345 888.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.026.289 3.509.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.026.289 3.509.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.026.289 3.509.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.659.941 1.748.026
Dönem Karı (Zararı)
2.026.289 3.509.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.381.806 -9.756.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 79.490 79.785
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.147.188 -16.784.639
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.147.188 -15.813.417
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -971.222
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.226 249.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -3.601 65.877
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -19.625 180.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 2.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
818.462 6.617.916
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 459.327 -149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 352.347 6.625.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 6.920 116
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -132 -7.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 971.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 971.222
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -109.344 -889.942
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-304.424 7.994.542
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -38 7.906.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.904 -956.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 628 -949.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 6.276 -6.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.694.641 323.144
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.711.422 324.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -16.781 -1.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.370 -3.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.410 442.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -396.410 442.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 0 4.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.896.232 246.501
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.897.000 244.871
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 768 1.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-710.919 30.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -635.090 -26.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -75.829 56.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.659.941 1.748.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.222.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.215.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 0 -6.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.647.286 3.486.774
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.384.134
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.384.134
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.647.286 102.640
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 1.647.286 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 102.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.655 12.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -12.655 12.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.592 49.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.937 62.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.937 62.592
Finansal Yatırımlar
8 75 112
Ticari Alacaklar
1.113 7.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
44022 1.113 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 6.144
Diğer Alacaklar
5.911.487 7.892.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
44023 5.874.988 7.859.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 36.499 33.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.373
14 1.496.793 861.749
ARA TOPLAM
7.474.038 8.836.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.474.038 8.836.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
58.030.174 53.882.911
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 57.870.461 53.723.198
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 21.093 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 158.217 237.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 468 739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.471.798 3.365.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.098.565 69.910.825
TOPLAM VARLIKLAR
81.572.603 78.747.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 79.620
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 18.547.365 16.904.916
Ticari Borçlar
79.536 469.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
44022 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 75.899 465.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 10.128 9.664
Diğer Borçlar
9.245.644 9.602.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
44023 9.238.247 9.596.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.397 6.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 12.616 26.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.616 6.995
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 19.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
374.123 371.579
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 374.123 371.579
ARA TOPLAM
28.269.412 27.464.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.269.412 27.464.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 108.697 96.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 108.697 96.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 743.550 746.428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
852.247 843.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.121.659 28.307.558
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.450.944 50.440.180
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
946.365 961.890
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.857 -9.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -24.857 -9.332
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -11.267.128 -14.777.009
Net Dönem Karı veya Zararı
2.026.289 3.509.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.450.944 50.440.180
TOPLAM KAYNAKLAR
81.572.603 78.747.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Dönem Karı (Zararı)
3.509.881 3.509.881 3.509.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.365 -3.365 -3.365
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
971.222 971.222 971.222
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.026.289 2.026.289 2.026.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.525 -15.525 -15.525
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 946.365 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.026.289 3.509.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.525 967.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -19.904 -4.314
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 971.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.379 949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.379 949
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.525 967.857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.010.764 4.477.738
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.010.764 4.477.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.