KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:48
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -246.036 -274.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 523.617 863.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -35.480 -29.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.101 559.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.497.234 2.218.203
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -36.186 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.703.149 2.777.921
Finansman Gelirleri
26 4.582 217.850
Finansman Giderleri
27 -1.309.239 -1.512.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.398.492 1.483.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.628 236.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -25.628 236.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.372.864 1.719.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.372.864 1.719.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.372.864 1.719.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-670.521 -1.175.880
Dönem Karı (Zararı)
1.372.864 1.719.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.772.239 -2.357.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 20.028 17.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.289 1.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 22.787 1.351
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.498 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.681 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
436 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.603 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.618 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-132 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-336.414 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.465.804 -2.140.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.465.804 -2.140.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 23.343 -235.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.728.854 -538.294
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.232.939 -404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.587 70
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.741 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.846 70
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
628.894 -535.641
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 637.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -8.162 -535.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -10.629 -4.936
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.156 -1.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 94.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -90.172 -1.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 9.145 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.453 49.314
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 213.315 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -862 49.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.691 -45.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-250.645 15.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-101.046 -60.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-670.521 -1.175.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
731.767 1.180.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
731.767 1.180.733
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
731.767 1.180.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.246 4.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 61.246 4.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.592 49.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
123.838 54.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 123.838 62.592
Finansal Yatırımlar
8 38 112
Ticari Alacaklar
4.087 7.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43656 0 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.087 6.144
Diğer Alacaklar
7.604.565 7.892.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
43657 7.569.644 7.859.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 34.921 33.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.422 12.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 306 214
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.112.005 861.749
ARA TOPLAM
8.860.261 8.836.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.860.261 8.836.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
56.115.850 53.882.911
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 55.956.137 53.723.198
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 14.343 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 217.482 237.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 664 739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.197.411 3.365.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.962.565 69.910.825
TOPLAM VARLIKLAR
80.822.826 78.747.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 79.620
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 17.876.887 16.904.916
Ticari Borçlar
281.638 469.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43656 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 278.001 465.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.809 9.664
Diğer Borçlar
9.815.385 9.602.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
43657 9.809.618 9.596.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.767 6.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 25.122 26.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 270.533 371.579
ARA TOPLAM
28.288.374 27.464.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.288.374 27.464.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
127.655 96.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 127.655 96.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 601.850 746.428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
729.505 843.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.017.879 28.307.558
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.804.947 50.440.180
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
953.795 961.890
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.427 -9.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -17.427 -9.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -11.267.130 -14.777.009
Net Dönem Karı veya Zararı
1.372.864 3.509.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.804.947 50.440.180
TOPLAM KAYNAKLAR
80.822.826 78.747.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.971 1.719.665 1.721.665 1.721.665
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -3.996 692.434 -14.777.009 1.719.665 47.684.078 47.684.078
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.372.864 1.372.864 1.372.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.097 -8.097 -8.097
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 953.793 692.434 -11.267.128 1.372.864 51.804.947 51.804.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.372.864 1.719.665
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.100 1.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -10.385 2.527
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.285 -556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 2.285 -556
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.100 1.971
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.364.764 1.721.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.364.764 1.721.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759807


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.