KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:13
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -951.450 -1.076.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.866.816 3.307.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.333.719 -1.231.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.581.647 999.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 9.248.236 4.456.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -490.719 -3.230.395
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.339.164 2.225.440
Finansman Gelirleri
26 5.232 954.410
Finansman Giderleri
27 -7.723.508 -4.160.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.620.888 -981.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
888.993 592.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 888.993 592.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.509.881 -389.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.509.881 -389.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.509.881 -389.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -2.291 692.434 -9.750.875 3.631.861 54.624.113 54.624.113
Transferler
3.631.861 -3.631.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.676 -8.268.923 -389.072 -8.661.671 -8.661.671
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Diğer Düzeltmeler
971.222 971.222 971.222
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.365 3.509.881 3.506.516 3.506.516
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.748.026 -954.855
Dönem Karı (Zararı)
3.509.881 -389.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.756.397 -1.332.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 79.785 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-971.222 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-971.222 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
249.112 -141.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 65.877 2.141
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 180.821 -143.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.414 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.617.916 -8.268.923
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-149 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.625.389 -8.268.923
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
116 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.440 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 18 -14.842.195 7.670.931
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 310.834
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.813.417 7.360.097
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
971.222 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -889.942 -592.924
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
149 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.994.542 ış (Azalış)
11 244.871 187.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.630 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.765 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.062 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.827 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.748.026 -954.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.222.038 -30.273
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -30.273
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18 0 -30.273
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.554 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -6.554 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 0 0
Ödenen Faiz
-5.215.484 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.486.774 957.268
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.384.134 957.268
Kredilerden Nakit Girişleri
9 3.384.134 957.268
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
102.640 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.762 -27.860
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 12.762 -27.860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.830 77.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.592 49.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.509.881 -389.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
967.857 -8.272.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.314 -4.595
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
971.222 -8.268.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
949 919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 949 919
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
967.857 -8.272.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.477.738 -8.661.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.477.738 -8.661.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 62.592 49.830
Finansal Yatırımlar
8 112 43.581
Ticari Alacaklar
7.885 1.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.741 1.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.144 0
Diğer Alacaklar
7.892.358 8.215.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 7.859.140 8.183.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 33.218 31.729
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.003 8.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 214 549
Diğer Dönen Varlıklar
14 861.749 826.760
ARA TOPLAM
8.836.913 9.146.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.836.913 9.146.744
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
53.882.911 45.976.185
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 53.723.198 45.816.472
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
7.593 7.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.593 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 11.445.593
Maddi Duran Varlıklar
17 237.435 310.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 739 1.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.365.332 2.234.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.910.825 59.975.722
TOPLAM VARLIKLAR
78.747.738 69.122.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 79.620 747.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 16.904.916 159.355
Ticari Borçlar
469.026 33.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 465.389 30.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.664 5.358
Diğer Borçlar
9.602.932 8.902.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.596.303 8.897.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.629 4.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.620 24.206
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 26.620 24.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 371.579 177.437
ARA TOPLAM
27.464.357 10.050.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.464.357 10.050.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 12.576.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.773 27.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 96.773 27.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 746.428 505.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
843.201 13.109.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.307.558 23.160.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.440.180 45.962.442
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
961.890 -5.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.332 -5.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -9.332 -5.967
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.777.009 -14.387.937
Net Dönem Karı veya Zararı
3.509.881 -389.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.440.180 45.962.442
TOPLAM KAYNAKLAR
78.747.738 69.122.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744067


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.