KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2022 - 18:12
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 9.733.180 32.586.987
Satışların Maliyeti
17 -6.620.466 -31.090.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.112.714 1.496.199
BRÜT KAR (ZARAR)
3.112.714 1.496.199
Genel Yönetim Giderleri
18 -611.317 -459.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.687 6.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.510.084 1.043.280
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.756 1.467
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.511.840 1.044.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.511.840 1.044.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.511.840 1.044.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.511.840 1.044.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.511.840 1.044.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 0,12560000 0,05220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.198.640 6.454.609
Dönem Karı (Zararı)
2.511.840 1.044.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-168.883 -5.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 2.954 1.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.867 11.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.441 11.670
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.970 -19.056
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -137.970 -19.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.855.683 5.415.719
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 3.969.094 5.414.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.577 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.054.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.789 -8.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.789 -8.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -32.132 -20.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.407 880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.407 880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 11.527 31.476
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.611 -1.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -35.611 -1.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.198.640 6.454.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -10.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -10.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.198.640 6.444.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.198.640 6.444.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.522.425 29.380.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.721.065 35.825.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.859.035 32.522.425
Finansal Yatırımlar
3.208.724 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.208.724 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 3.208.724 7.177.818
Ticari Alacaklar
1.054.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.054.577
Diğer Alacaklar
9 13.077 16.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.077 3.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.000 13.638
Peşin Ödenmiş Giderler
10 152.961 120.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
152.961 120.829
ARA TOPLAM
42.288.374 39.837.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.288.374 39.837.938
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 31.370 34.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.370 34.324
TOPLAM VARLIKLAR
42.319.744 39.872.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 35.132 41.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.132 41.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 19.306 15.153
Diğer Borçlar
9 8.297 43.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.297 43.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.456 54.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.456 16.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308
ARA TOPLAM
86.191 154.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.191 154.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 307.898 237.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.898 237.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
394.089 392.005
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.925.655 39.480.257
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-168.026 -101.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-168.026 -101.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -168.026 -101.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.098.422 1.098.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.939.750 14.765.485
Net Dönem Karı veya Zararı
2.511.840 3.174.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.925.655 39.480.257
TOPLAM KAYNAKLAR
42.319.744 39.872.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 6.269.706 -6.269.706 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -11.046 -11.046 -11.046
Dönem Karı (Zararı)
15 1.044.747 1.044.747 1.044.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -86.443 786.402 16.277.505 1.044.747 38.565.880 38.565.880
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257
Transferler
15 3.174.265 -3.174.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -66.442 -66.442 -66.442
Dönem Karı (Zararı)
2.511.840 2.511.840 2.511.840
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -168.026 1.098.422 17.939.750 2.511.840 41.925.655 41.925.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.511.840 1.044.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.442 -11.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -66.442 -11.046
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.442 -11.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.445.398 1.033.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.445.398 1.033.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022143


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,36% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9317 Değişim: 0,37%
Düşük 15,6897 23.05.2022 Yüksek 15,9720
Açılış: 15,8728
17,0344 Değişim: 1,39%
Düşük 16,7440 23.05.2022 Yüksek 17,0526
Açılış: 16,8011
949,37 Değişim: 0,72%
Düşük 935,62 23.05.2022 Yüksek 955,65
Açılış: 942,56
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.