KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2021 - 21:05
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 32.586.987 13.093.382
Satışların Maliyeti
17 -31.090.788 -13.773.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.496.199 -679.899
BRÜT KAR (ZARAR)
1.496.199 -679.899
Genel Yönetim Giderleri
18 -459.049 -396.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.130 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.467 237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.044.747 -1.071.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.044.747 -1.071.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.747 -1.071.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.747 -1.071.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.044.747 -1.071.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 5,22000000 -5,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.454.609 -497.543
Dönem Karı (Zararı)
1.044.747 -1.071.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.857 25.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 1.529 4.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.670 26.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.670 26.828
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.056 -5.260
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.056 -5.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.415.719 548.706
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 5.414.152 562.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -710.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-710.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.878 -10.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.878 -10.807
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.084 -19.139
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
880 -1.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 880 -1.099
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 31.476 12.999
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.827 714.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.827 714.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.454.609 -497.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.299 -1.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -10.299 -1.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.008.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.008.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.008.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.444.310 -1.506.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 6.444.310 -1.506.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.380.788 21.617.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.825.098 20.110.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.844.154 29.380.788
Finansal Yatırımlar
2.966.741 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.966.741 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 2.966.741 8.380.893
Diğer Alacaklar
9 64.175 55.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 61.841 53.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.334 2.045
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.896 5.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.896 5.812
ARA TOPLAM
38.900.966 37.822.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.900.966 37.822.790
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 19.708 10.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.708 10.938
TOPLAM VARLIKLAR
38.920.674 37.833.728
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 32.374 31.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.374 31.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.583 12.158
Diğer Borçlar
9 9.277 11.103
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.277 11.103
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 115.369 85.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.061 47.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
170.603 140.073
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.603 140.073
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 184.192 161.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.192 161.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.795 301.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.565.879 37.532.179
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.443 -75.397
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.443 -75.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -86.443 -75.397
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 786.402 786.402
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 16.277.504 10.007.799
Net Dönem Karı veya Zararı
1.044.747 6.269.706
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.565.879 37.532.179
TOPLAM KAYNAKLAR
38.920.674 37.833.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 508.000 7.827.353 -8.335.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.945 -6.945 -6.945
Dönem Karı (Zararı)
-1.071.831 -1.071.831 -1.071.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -69.918 3.377.739 9.016.462 -1.071.831 28.788.121 28.788.121
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 30.874.897 37.532.179
Transferler
15 6.269.705 -6.269.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -11.046 -11.046 -11.046
Dönem Karı (Zararı)
1.044.747 1.044.747 1.044.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -86.443 786.402 16.277.504 1.044.747 38.565.879 38.565.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.747 -1.071.831
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.046 -6.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.046 -6.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.046 -6.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.033.701 -1.078.776
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.033.701 -1.078.776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929763


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,50% Hacim : 20.948 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2524 Değişim: -0,21%
Düşük 8,2409 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
9,9991 Değişim: -0,06%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0439
Açılış: 10,005
486,18 Değişim: 0,75%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.