KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:14
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 69.990.479 2.745.057.770 32.887.797 1.099.377.575
Satışların Maliyeti
17 -63.522.647 -2.737.810.232 -30.634.685 -1.098.194.782
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.467.832 7.247.538 2.253.112 1.182.793
BRÜT KAR (ZARAR)
6.467.832 7.247.538 2.253.112 1.182.793
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.089.361 -1.099.534 -360.730 -343.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.451 42.645 5.388 33.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -4.608 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.393.922 6.186.041 1.897.770 872.492
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -1.464 4.747 -1.668 217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,26960000 0,30950000 0,09480000 0,04360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.790.141 11.642.682
Dönem Karı (Zararı)
5.392.458 6.190.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.930 -112.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43416 8.509 -40.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.873 -17.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 13.873 -17.858
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.312 -54.332
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -85.312 -54.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.539.387 5.564.387
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.509.109 5.562.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.595 -1.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -38.595 -1.831
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.181 -5.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.107 5.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.107 5.214
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 12.760 5.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-369 -646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -369 -646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.790.141 11.642.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.246 107.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.538
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -1.246 -3.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000 -120.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000 0
Ödenen Temettüler
-1.600.000 -120.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.188.895 11.629.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.188.895 11.629.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.617.403 6.624.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.806.298 18.254.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 24.875.060 21.617.403
Finansal Yatırımlar
11.999.584 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.999.584 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 11.999.584 9.473.925
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 47.696 9.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.696 9.101
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.596 3.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.596 3.415
ARA TOPLAM
36.931.936 31.103.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.931.936 31.103.844
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 6.074 13.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 88 354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.162 13.425
TOPLAM VARLIKLAR
36.938.098 31.117.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 29.858 27.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.858 27.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.698 10.934
Diğer Borçlar
9 11.988 12.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.988 12.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 82.942 70.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 44.634 32.638
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
136.486 121.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.486 121.988
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 146.935 120.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.935 120.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.421 242.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.654.677 30.874.897
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -2.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-75.651 -62.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.651 -62.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -75.651 -62.973
Diğer Yedekler
15 786.402 2.869.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 10.007.799 1.189.109
Net Dönem Karı veya Zararı
5.392.458 8.335.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.654.677 30.874.897
TOPLAM KAYNAKLAR
36.938.098 31.117.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 31.385 576.527 -607.912 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -17.224 -17.224 -17.224
Dönem Karı (Zararı)
6.190.788 6.190.788 6.190.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-120.000 -120.000 -120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -61.252 369.739 3.689.109 6.190.788 30.732.053 30.732.053
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.678 -12.678 -12.678
Dönem Karı (Zararı)
5.392.458 5.392.458 5.392.458
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -75.651 786.402 10.007.799 5.392.458 36.654.677 36.654.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.392.458 6.190.788 1.896.102 872.709
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.678 -17.224 -7.246 -8.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -12.678 -17.224 -7.246 -8.396
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.678 -17.224 -7.246 -8.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.379.780 6.173.564 1.888.856 864.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.379.780 6.173.564 1.888.856 864.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883103


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1925 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9759 Değişim: -0,04%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.507,30 Değişim: -0,13%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.