KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:26
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.745.057.770 156.245.094 1.099.377.575 40.450.672
Satışların Maliyeti
17 -2.737.810.232 -154.450.121 -1.098.194.782 -39.616.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.247.538 1.794.973 1.182.793 833.994
BRÜT KAR (ZARAR)
7.247.538 1.794.973 1.182.793 833.994
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.099.534 -916.401 -343.882 -312.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 42.645 13.670 33.581 4.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.608 -2.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.186.041 889.988 872.492 526.603
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.747 -9.442 217 -7.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.190.788 880.546 872.709 518.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.190.788 880.546 872.709 518.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.190.788 880.546 872.709 518.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.190.788 880.546 872.709 518.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.190.788 880.546 872.709 518.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 18 0,30950000 0,04400000 0,04360000 0,02590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.642.682 -583.420
Dönem Karı (Zararı)
6.190.788 880.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.190.788 880.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.493 25.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 -40.303 38.414
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.858 -12.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.858 -12.775
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-54.332 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -54.332 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.564.387 -1.489.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.247.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 5.562.049 -2.120.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.831 -1.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.831 -1.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.767 -4.895
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.214 50.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.214 50.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.368 20.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-646 -681.569
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -646 -681.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.642.682 -583.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
107.198 -4.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.538
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 110.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -3.340 -4.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.000 -400.000
Ödenen Temettüler
-120.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.629.880 -987.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.629.880 -987.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.624.625 7.431.199
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.254.505 6.443.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.254.505 6.624.625
Finansal Yatırımlar
12.649.906 18.157.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 12.649.906 18.157.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 12.649.906 18.157.623
Diğer Alacaklar
3.026 1.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.776 1.195
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.955 1.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.955 1.188
ARA TOPLAM
30.914.392 24.784.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.914.392 24.784.631
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 20.451 87.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 442 708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.893 87.788
TOPLAM VARLIKLAR
30.935.285 24.872.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 25.881 20.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.881 20.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.171 10.677
Diğer Borçlar
9.496 10.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.496 10.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.191 34.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 39.191 34.317
ARA TOPLAM
85.739 75.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.739 75.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 117.493 118.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.493 118.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.232 193.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.732.053 24.678.489
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61.252 -44.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.252 -44.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -61.252 -44.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 369.739 338.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.689.109 3.232.582
Net Dönem Karı veya Zararı
6.190.788 607.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.732.053 24.678.489
TOPLAM KAYNAKLAR
30.935.285 24.872.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Transferler
15 95.329 1.407.549 -1.502.878 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.199 880.546 868.347 868.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -41.465 338.354 3.232.582 880.546 24.953.686 24.953.686
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 31.385 456.527 -487.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -17.224 6.190.788 6.173.564 6.173.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-120.000 -120.000 -120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -61.252 369.739 3.689.109 6.190.788 30.732.053 30.732.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.190.788 880.546 872.709 518.802
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.224 -12.199 -8.396 -8.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -17.224 -12.199 -8.396 -8.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.224 -12.199 -8.396 -8.804
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.173.564 868.347 864.313 509.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.173.564 868.347 864.313 509.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794636


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.