KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:24
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 156.245.094 194.571.338 40.450.672 50.864.953
Satışların Maliyeti
17 -154.450.121 -192.165.715 -39.616.678 -50.300.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.794.973 2.405.623 833.994 564.765
BRÜT KAR (ZARAR)
1.794.973 2.405.623 833.994 564.765
Genel Yönetim Giderleri
18 -916.401 -827.749 -312.163 -284.102
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 13.670 18.727 4.772 4.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.696 -7.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
880.546 1.584.801 518.802 285.190
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 20 0,04400000 0,07920000 0,02590000 0,01430000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -19.720 200.010 1.156.843 881.205 22.762.007 22.762.007
Transferler
15 43.015 668.190 -711.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.156 1.584.801 1.583.645 1.583.645
Kar Payları
15 -170.000 -170.000 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -20.876 243.025 1.825.033 1.584.801 24.175.652 24.175.652
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Transferler
15 95.329 1.407.549 -1.502.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.199 880.546 868.347 868.347
Kar Payları
15 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -41.465 338.354 3.232.582 880.546 24.953.686 24.953.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-583.420 3.577.375
Dönem Karı (Zararı)
880.546 1.584.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.639 122.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 38.414 37.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.775 19.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -12.775 19.725
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 64.694
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 64.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.489.605 1.870.261
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.120.522 1.997.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.678 -150.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.247.678 -150.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.308 -1.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.308 -1.905
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.895 -513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.575 336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 50.575 336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14 20.436 2.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-681.569 22.323
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -681.569 22.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-583.420 3.577.375
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.057 -8.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.057 -8.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -4.057 -8.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -170.000
Ödenen Temettüler
15 -400.000 -170.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-987.477 3.399.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -987.477 3.399.174
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.431.199 2.446.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.443.722 5.845.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
880.546 1.584.801 518.802 285.190
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.199 -1.156 -8.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.199 -1.156 -8.804
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.199 -1.156 -8.804
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
868.347 1.583.645 509.998 285.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
868.347 1.583.645 509.998 285.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.443.722 7.431.199
Finansal Yatırımlar
7 18.586.286 16.465.764
Ticari Alacaklar
54.660 1.302.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 54.660 1.302.339
Diğer Alacaklar
2.195 887
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.195 887
Peşin Ödenmiş Giderler
5.055 160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.055 160
ARA TOPLAM
25.091.918 25.200.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.091.918 25.200.349
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 99.846 133.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 796 1.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.642 134.999
TOPLAM VARLIKLAR
25.192.560 25.335.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.719
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8 26.719
Ticari Borçlar
29.442 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.442 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 19.058 9.080
Diğer Borçlar
39.925 721.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.925 721.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.097 19.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 30.097 19.640
ARA TOPLAM
145.241 755.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.241 755.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
93.633 94.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 93.633 94.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.633 94.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
238.874 850.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.953.686 24.485.339
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.465 -29.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.465 -29.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -41.465 -29.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 338.354 243.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.232.582 1.825.033
Net Dönem Karı veya Zararı
880.546 1.902.878
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.953.686 24.485.339
TOPLAM KAYNAKLAR
25.192.560 25.335.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715895


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8907 Değişim: 0,06%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4485 Değişim: -0,14%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.920,10 Değişim: 1,61%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.