KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.09.2023 - 21:25
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041
Transferler
14.696.191 -14.696.191
Dönem Karı (Zararı)
6.367.976 6.367.976 6.367.976
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62.776 62.776 62.776
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -182.858 2.864.600 6.673.710 6.367.976 58.617.793 58.617.793
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -131.815 3.819.884 5.834.042 49.994.505 102.410.981 102.410.981
Transferler
49.994.505 -49.994.505
Dönem Karı (Zararı)
293.647 293.647 293.647
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.441.367 6.441.367 -6.441.367 -6.441.367 -6.441.367
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
98.636 98.636 98.636
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -6.441.367 2.894.365 -33.179 10.261.251 49.387.180 293.647 96.361.897 96.361.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.131.931 -12.074.263
Dönem Karı (Zararı)
293.647 6.367.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.967.300 -1.401.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
795.399 233.982
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.947 -21.768
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.947 -21.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.469.440 -1.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.958 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.400.482 -1.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.103.212 -1.071.612
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.212 -1.071.612
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-418.277 -6.658
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.954.201 -623.516
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
185.098 89.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.083.480 -18.078.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.833.352 613.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.377.056 -21.446
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.348.761 235.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.481.030 -17.425.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.064.719 -3.929.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
532.270 169.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.808 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-307.679 2.580.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-714.777 -302.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-436.782 -426.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-277.995 123.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.822.533 -13.112.595
Alınan Faiz
1.103.212 1.071.612
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
699.792 -33.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-112.402 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.898.672 -7.450.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
318.500 640.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.217.172 -8.091.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.434.274 20.077.615
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.441.367 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.441.367 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.537.313 20.782.236
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 5.000
Ödenen Faiz
-1.661.672 -391.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -318.503
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.329 553.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.596.329 553.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.253.907 23.954.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.657.578 24.508.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.657.578 23.253.907
Ticari Alacaklar
92.507.971 102.916.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 546.682 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 91.961.289 102.916.099
Diğer Alacaklar
6 2.185.416 3.562.472
Stoklar
7 8.983.737 4.634.976
Peşin Ödenmiş Giderler
15 19.009.388 13.528.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 347.554 795.733
Diğer Dönen Varlıklar
14 553.937 117.155
ARA TOPLAM
142.245.581 148.808.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.245.581 148.808.700
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.295.586 5.579.278
Maddi Duran Varlıklar
8 52.017.324 48.561.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.979.819 4.136.334
Şerefiye
11 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.543.346 3.699.861
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 31.551.468 29.611.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.844.197 87.888.546
TOPLAM VARLIKLAR
235.089.778 236.697.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.206.497 28.945.061
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.206.497 28.945.061
Banka Kredileri
4 39.206.497 28.945.061
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.120.720 11.840.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.120.720 11.840.606
Banka Kredileri
4 12.544.527 11.177.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 576.193 663.060
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 27.950 65.999
Ticari Borçlar
36.608.226 48.672.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 36.608.226 48.672.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.573.930 1.041.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.152.083 9.662.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 10.152.083 9.662.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 262.107 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.324.317 2.854.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 68.958 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.255.359 2.854.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
708.482 986.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 708.482 986.477
ARA TOPLAM
108.984.312 104.069.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.984.312 104.069.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.107.787 14.823.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.107.787 14.823.306
Banka Kredileri
4 8.538.806 8.166.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.568.981 6.656.640
Ticari Borçlar
728.074 637.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 728.074 637.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.755.170 14.552.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 13.755.170 14.552.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
152.538 203.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 152.538 203.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.743.569 30.216.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.727.881 134.286.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.361.897 102.410.981
Ödenmiş Sermaye
17 40.000.000 40.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.441.367 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.894.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.179 -131.815
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.179 -131.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.179 -131.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.261.251 3.819.884
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.387.180 5.834.042
Net Dönem Karı veya Zararı
293.647 49.994.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.361.897 102.410.981
TOPLAM KAYNAKLAR
235.089.778 236.697.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 40.937.710 20.926.644
Satışların Maliyeti
18 -32.040.360 -13.527.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.897.350 7.399.595
BRÜT KAR (ZARAR)
8.897.350 7.399.595
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.659.754 -2.502.864
Pazarlama Giderleri
19 -1.263.872 -303.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.343.160 3.201.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.656.774 -1.079.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.890 6.716.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.890 6.716.214
Finansman Gelirleri
22 1.103.212 1.071.612
Finansman Giderleri
-2.170.165 -658.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.406.843 7.129.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.700.490 -761.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -262.107 -1.385.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.962.597 623.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
293.647 6.367.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
293.647 6.367.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
293.647 6.367.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00730000 0,15920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.636 50.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
123.294 62.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.658 -12.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-24.658 -12.555
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.636 50.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.283 6.418.197
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
392.283 6.418.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193461


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.611 Değişim: -0,62% Hacim : 47.224 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 10.593 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2244 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9834 Değişim: -0,09%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.429,13 Değişim: -0,73%
Düşük 2.426,14 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.