KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:29
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -3.043 -202.928 -205.971 -205.971
Dönem Karı (Zararı)
-202.928 -202.928 -202.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.043 -3.043 -3.043
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
2.844.643 -3.047.571 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -39.053 8.667.993 8.628.940 8.628.940
Dönem Karı (Zararı)
8.667.993 8.667.993 8.667.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.053 -39.053 -39.053
Sermaye Arttırımı
27.647.630 27.647.630 27.647.630
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.933.212 110.691
Dönem Karı (Zararı)
8.667.993 -202.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 8.667.993 -202.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.445.746 -285.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 675.201 667.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
380.844 259.352
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 380.844 260.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
398.661 -460.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -9.441 78.864
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 240.331 -480.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.771 -59.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.021 7.611
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 3.759 13.807
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -6.780 -6.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 986.917 -316.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -992.856 -441.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.939.063 610.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -473.570 -92.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.117.013 1.436.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 44.248 107.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 120.792 16.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -251.993 2.238.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -1.146.976 600.559
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.326.438 -4.935.720
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 68.730 -106.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.869 1.346.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.174.676 122.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -62.137 -11.554
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.327 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.574.047 2.830.937
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 662.925 -1.099.398
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.327.221 3.544.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 3.446.661 24.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -11.275 -10.055
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 148.515 371.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.158.470 -2.501.985
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.647.630 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.286
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 0 7.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -2.035.977
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 -7.286 -2.035.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-481.874 -473.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.665.729 439.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.665.729 439.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.359 33.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.714.088 473.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 36.714.088 48.359
Ticari Alacaklar
9 336.373 236.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.313 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
332.060 236.867
Diğer Alacaklar
11 81.486 789.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 669.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 81.486 120.239
Stoklar
13 32.095 76.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15 186.291 307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 157.094 116.380
ARA TOPLAM
37.507.427 1.575.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 0 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.507.427 1.723.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
21 254.276 752.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.059.653 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.765.475 2.447.409
Şerefiye
3,37 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.329.002 1.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 717.320 822.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.796.724 10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR
41.304.151 12.253.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.205 434.790
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
409.205 434.790
Banka Kredileri
23 0 7.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 409.205 427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 30.765
Ticari Borçlar
244.542 492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 244.542 492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 260.258 1.407.234
Diğer Borçlar
0 5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 680.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 320.245 251.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 642.736 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
647.148 239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 647.148 239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 203.135 843.982
ARA TOPLAM
2.727.269 9.026.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.727.269 9.026.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 791.984 1.465.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
791.984 1.465.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
791.984 1.465.526
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.465 192.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 169.465 192.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 7.207 61.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
968.656 1.718.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.695.925 10.745.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.608.226 1.508.456
Ödenmiş Sermaye
34 40.000.000 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.258 -89.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128.258 -89.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -128.258 -89.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -16.443.736 -13.219.365
Net Dönem Karı veya Zararı
57 8.667.993 -202.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.608.226 1.508.456
TOPLAM KAYNAKLAR
41.304.151 12.253.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 2.394.744 4.014.484
Satışların Maliyeti
46 -633.104 -2.897.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.761.640 1.116.511
BRÜT KAR (ZARAR)
1.761.640 1.116.511
Genel Yönetim Giderleri
48 -3.167.724 -2.257.279
Pazarlama Giderleri
48 -12.213 -9.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 3.704.685 1.272.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -1.107.363 -1.949.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.179.025 -1.827.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 8.719.151 4.115.875
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 -48.339 -1.745.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.849.837 543.107
Finansman Gelirleri
52 9.156 47.825
Finansman Giderleri
52 -204.083 -1.110.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.654.910 -519.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-986.917 316.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -822.578 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -164.339 316.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.667.993 -202.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.667.993 -202.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.667.993 -202.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,21670000 -0,01640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.053 -3.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.053 -3.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53 9.763 858
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
53 -48.816 -3.902
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.053 -3.044
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.628.940 -205.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.628.940 -205.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913009


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.