KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:10
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584
Transferler
1.884.015 -1.884.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 4.286 7.789.668 -1.841.345 5.952.609 5.952.609
Dönem Karı (Zararı)
-1.841.345 -1.841.345 -1.841.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.286 7.789.668 7.793.954 7.793.954
Dönem Sonu Bakiyeler
11.625.000 -65.030 7.789.668 19.957 -6.063.057 -1.841.345 11.465.193 11.465.193
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -767 32.543.836 -1.461.446 31.081.623 31.081.623
Dönem Karı (Zararı)
-1.461.446 -1.461.446 -1.461.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 32.543.836 32.543.069 32.543.069
Sermaye Arttırımı
33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -71.460 39.841.525 19.957 -8.804.024 -1.461.446 44.524.549 44.524.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
956.540 2.089.186
Dönem Karı (Zararı)
-1.461.446 -1.841.345
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.461.446 -1.841.345
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
439.909 546.379
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 223.167 199.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 253.919 210.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 253.919 210.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.918 33.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 29.586 18.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -21.668 15.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -8.844 -7.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -32.540 -59.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -3.711 168.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.986.175 3.432.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -167.991 648.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.743.414 151.509
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -38.156 112.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -616.090 262.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.668.885 2.132.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
882.941 124.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
964.638 2.137.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -8.098 -48.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.846.057 -2.401.520
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -3.519.582 -2.104.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.417 247.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -334.892 -544.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.658.120 136.153
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.374.997 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
847.781 1.011.487
Kredilerden Nakit Girişleri
847.781 1.011.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.564.658 -875.334
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.564.658 -875.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-231.397 -176.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-231.397 -176.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 282.580 187.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 51.183 11.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 51.183 282.580
Ticari Alacaklar
6,9 565.286 712.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,9 4.032 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 561.254 712.839
Diğer Alacaklar
6,11 1.626.906 33.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,11 1.098.816 12.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 528.090 21.152
Stoklar
13 187.158 149.002
Peşin Ödenmiş Giderler
15 284.129 309.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 503
Diğer Dönen Varlıklar
17 64.693 92.881
ARA TOPLAM
2.779.871 1.581.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.299.673 2.101.019
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 51.573.602 11.487.913
Diğer Alacaklar
11 1.150.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.150.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 1.166.484 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.381.618 1.355.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.671.704 17.328.996
TOPLAM VARLIKLAR
61.971.377 19.430.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 773.394 700.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 995.330 1.050.742
Ticari Borçlar
6,9 867.693 1.522.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,9 10.371 80.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 857.322 1.442.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 586.709 265.896
Diğer Borçlar
6,11 6.958.585 2.289.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,11 6.958.585 2.289.700
Ertelenmiş Gelirler
28 209.220 279.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 466.540 79.121
ARA TOPLAM
11.636.367 6.989.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.636.367 6.989.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 755.975 1.490.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 97.195 74.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 97.195 74.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 4.737.850 755.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 219.441 27.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.810.461 2.348.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.446.828 9.337.471
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.524.549 10.092.544
Ödenmiş Sermaye
33 12.352.370 11.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 2.647.627 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -71.460 -70.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -71.460 -70.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -71.460 -70.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 39.841.525 7.297.689
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
33 39.841.525 7.297.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
33 39.841.525 7.297.689
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -8.804.024 -6.063.057
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.461.446 -2.716.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.524.549 10.092.544
TOPLAM KAYNAKLAR
61.971.377 19.430.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 3.943.761 3.355.462 848.080 745.208
Satışların Maliyeti
45 -2.220.340 -2.439.381 -687.537 -623.958
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.723.421 916.081 160.543 121.250
BRÜT KAR (ZARAR)
1.723.421 916.081 160.543 121.250
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.954.885 -1.829.954 -642.977 -468.137
Pazarlama Giderleri
48 -135.529 -226.055 -11.385 -68.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 331.824 149.037 53.167 45.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -817.145 -493.524 -321.789 -125.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-852.314 -1.484.415 -762.441 -495.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 97.397 78.196 34.924 30.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 -168.792 0 -61.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-754.917 -1.575.011 -727.517 -526.335
Finansman Gelirleri
51 98.221 98.946 94.398 59.881
Finansman Giderleri
51 -837.290 -424.761 -450.629 -127.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.493.986 -1.900.826 -1.083.748 -593.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.540 59.481 49.696 59.323
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 32.540 59.481 49.696 59.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.461.446 -1.841.345 -1.034.052 -534.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.461.446 -1.841.345 -1.034.052 -534.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.461.446 -1.841.345 -1.034.052 -534.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç (Tam TL) 56 -0,11940000 -0,15840000 -0,08370000 -0,04600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -767 4.286 3.923 17.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30,52 -959 5.357 4.903 21.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 192 -1.071 -980 -4.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.543.836 7.789.668 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36.566.107 8.199.650 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8,52 36.566.107 8.199.650 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -4.022.271 -409.982 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.543.069 7.793.954 3.923 17.041
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.081.623 5.952.609 -1.030.129 -517.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.081.623 5.952.609 -1.030.129 -517.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716320


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 01.12.2023 Yüksek 0
Açılış: 0
28,8790 Değişim: 0,02%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,5064 Değişim: 0,05%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.896,64 Değişim: 0,37%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,44
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.