KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 21:41
KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
72.443.069 -72.443.069 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20.847.133 20.847.133 20.847.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.695.651 -19.956 60.675.695 60.675.695
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 73.121.866 -19.956 70.472.389 20.847.133 221.940.235 221.940.235
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.684 81.597.536 -81.622.220 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
695.107.891 695.107.891 695.107.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
231.586.202 75.599 -15.869.801 215.792.000 215.792.000
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
371.680.412 -273.356.465 98.323.947 98.323.947
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
176.990.673 196.904.935 19.831 -7.557.048 -58.529.002 424.862 308.254.251 408.254.251 716.508.502
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.526.274 -1.526.274 -1.526.274
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 726.335.864 610.405.296 90.184 -23.426.849 24.684 -181.341.816 695.532.753 1.891.620.116 408.254.251 2.299.874.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-785.235.603 -83.474.871
Dönem Karı (Zararı)
695.532.753 20.847.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
695.532.753 20.847.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.353.770.753 -42.147.998
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 - 8 27.522.658 3.065.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
242.282 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 242.282 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.586.553 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.516.236 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -70.317 0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-273.356.465 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-583.636.237 -323.148
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-23.426.849 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-560.209.388 -323.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-111.280.426 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-407.676.012 -44.890.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.312.006 -64.114.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.938.049 -5.270.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.938.049 -5.270.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.562 2.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-371.562 2.607
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.448.902 -15.295.359
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.384.247 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.757.362 -38.186.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.757.362 -38.186.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
290.947 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.348.242 -5.365.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.348.242 -5.365.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.305.620 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.356.693 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.367.235 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.010.542 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-790.550.006 -85.415.123
Alınan Faiz
17 5.516.236 1.939.417
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -201.833 835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-67.212.184 -7.284.876
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.243 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 79.243 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.815.153 -7.284.876
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -65.815.153 -7.284.876
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.526.274 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.494.219.907 102.423.859
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
548.671.085 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
548.671.085 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
334.555.834 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
550.881.676 133.682.466
Kredilerden Nakit Girişleri
550.881.676 133.682.466
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.066.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.066.336
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
127.268.819 0
Ödenen Faiz
17 -67.157.507 -12.192.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
641.772.120 11.664.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
641.772.120 11.664.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.344.384 78.851
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
831.116.504 11.742.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
831.116.504 189.344.383
Ticari Alacaklar
41.576.992 12.640.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
41.576.992 12.640.619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
379.749 8.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
379.749 8.187
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
25.572.963 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
2.387.549 3.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.387.549 3.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 201.833 0
Diğer Dönen Varlıklar
78.047.308 40.680.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 78.047.308 40.680.073
ARA TOPLAM
979.282.898 264.800.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
979.282.898 264.800.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 50.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
50.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 6.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.143
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.600.000
Maddi Duran Varlıklar
2.403.383.199 967.102.015
Arazi ve Arsalar
7 142.796.000 54.613.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 2.259.386.854 911.714.099
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.196.302 774.076
Özel Maliyetler
7 4.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.016 237.412
Şerefiye
79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 146.016 158.169
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.403.529.215 968.995.570
TOPLAM VARLIKLAR
3.382.812.113 1.233.796.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.475.586 81.101.906
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.475.586 81.101.906
Banka Kredileri
5 186.405.570 81.087.560
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.016 14.346
Ticari Borçlar
3.141.632 102.977.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 521.882 101.487.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.619.750 1.489.722
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
380.623 89.676
Diğer Borçlar
151.634.473 17.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 127.268.819 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.365.654 17.412
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.250.170 12.944.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.250.170 12.944.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.717 19.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 102.717 19.118
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.505.011 494.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 10.505.011 494.469
ARA TOPLAM
370.490.212 197.644.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.490.212 197.644.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
688.074.421 309.723.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
688.074.421 309.723.932
Banka Kredileri
5 688.074.421 309.723.932
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.657 43.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 54.657 43.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 24.318.456 135.546.812
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
712.447.534 445.314.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.082.937.746 642.958.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.891.620.116 590.837.717
Ödenmiş Sermaye
13 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 726.335.864 177.664.779
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13 0 15.169.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
610.495.480 181.908.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
610.495.480 181.908.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 610.405.296 181.914.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 90.184 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.426.849 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-23.426.849 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -23.426.849 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.684 0
Yasal Yedekler
24.684 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-181.341.816 70.472.389
Net Dönem Karı veya Zararı
695.532.753 81.622.220
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
408.254.251 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.299.874.367 590.837.717
TOPLAM KAYNAKLAR
3.382.812.113 1.233.796.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
188.291.492 124.698.133 84.913.360 72.941.727
Satışların Maliyeti
-70.283.372 -49.228.630 -27.100.453 -39.284.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.008.120 75.469.503 57.812.907 33.657.444
BRÜT KAR (ZARAR)
118.008.120 75.469.503 57.812.907 33.657.444
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.347.545 -1.757.176 -1.568.353 -681.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 65.768.202 2.029.543 2.345.175 1.322.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -16.658.903 -130.220 -1.164.259 157.830
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.769.874 75.611.650 57.425.470 34.456.216
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 648.691.657 11.211.502 -75.947 214.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
810.461.531 86.823.152 57.349.523 34.670.925
Finansman Giderleri
17 -114.656.552 -67.742.334 42.513.471 -26.690.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
695.804.979 19.080.818 99.862.994 7.980.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
152.636 1.766.316 -2.874.747 1.048.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 152.636 1.766.316 -2.874.747 1.048.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
695.957.615 20.847.134 96.988.247 9.028.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
695.957.615 20.847.134 96.988.247 9.028.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
424.862 0 424.862 0
Ana Ortaklık Payları
695.532.753 20.847.134 96.563.385 9.028.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
428.604.711 60.706.895 -165.874.400 -71.081
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
414.953.222 77.854.937 -174.200.077 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 147.500 -19.956 -32.719 -71.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.503.989 -17.128.086 8.358.396 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.503.989 -17.128.086 8.358.396 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-30.983.897 0 -2.548.552 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.001.012 0 -2.071.993 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.001.012 -2.071.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.017.115 0 -476.559 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.017.115 0 -476.559 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
397.620.814 60.706.895 -168.422.952 -71.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.093.578.429 81.554.029 -71.434.705 8.957.818
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.352.033 0 -1.852.011 0
Ana Ortaklık Payları
1.065.226.396 81.554.029 -69.582.694 8.957.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976665


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7302 Değişim: 0,49%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5305 Değişim: 0,14%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
787,72 Değişim: 1,11%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.