KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:20
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
30 -9.489.302 9.489.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.025.976 20.025.976 20.025.976
Dönem Karı (Zararı)
41 20.025.976 20.025.976 20.025.976
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 20.025.976 94.350.124 94.350.124
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Diğer Düzeltmeler
1.890 1.890 1.890
Transferler
30 2.481.856 2.481.856 2.481.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.481.856 2.481.856 2.481.856
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 3.099.681 2.481.856 62.067.755 62.067.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.211 6.260
Dönem Karı (Zararı)
2.481.856 20.025.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.481.856 20.025.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.136.358 -15.149.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.124 6.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.012 8.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 8.012 8.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.798.880 -15.161.013
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.798.880 -15.161.013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -69.472 -3.055
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-282.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
655.732 -4.870.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.753.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.806.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 52.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
291.099 -4.340
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -173.945 -3.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 465.044 -534
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 945 -1.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.442 147.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 238.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 96.442 -91.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 21.218 -102.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
296.316 -128.046
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 282.610 -125.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.706 -2.205
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -7.809 765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.479 -28.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -22.000 -20.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -20.479 -8.244
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.230 6.260
Alınan Faiz
-1
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -18
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211 6.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.211 6.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.001 526.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 643.212 532.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 643.212 642.001
Diğer Alacaklar
19.720.171 20.011.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 19.362.032 19.188.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 358.139 823.183
Peşin Ödenmiş Giderler
41.510 42.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.510 42.455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 267 249
Diğer Dönen Varlıklar
242.091 220.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 242.091 220.091
ARA TOPLAM
20.647.251 20.916.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.647.251 20.916.066
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
43.899.564 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.899.564 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 43.899.564 41.100.684
Diğer Alacaklar
42.867 24.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.867 24.741
Maddi Duran Varlıklar
45.504 49.274
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 45.504 49.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
366.137 83.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 366.137 83.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.354.072 41.258.694
TOPLAM VARLIKLAR
65.001.323 62.174.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
307.465 211.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 307.465 211.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 212.065 190.847
Diğer Borçlar
1.854.003 1.557.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.487.626 1.205.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 366.377 352.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.260 92.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 84.260 92.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.791 334.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 13.700 14.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 320.091 320.091
ARA TOPLAM
2.791.584 2.386.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.791.584 2.386.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
31.510 24.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 31.510 24.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
110.474 179.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.984 204.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.933.568 2.590.751
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.067.755 59.584.009
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.568 -48.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.568 -48.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -46.568 -48.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.099.681 17.835.434
Net Dönem Karı veya Zararı
30 2.481.856 -14.735.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.067.755 59.584.009
TOPLAM KAYNAKLAR
65.001.323 62.174.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 107.625 383.183
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
107.625 383.183
BRÜT KAR (ZARAR)
107.625 383.183
Genel Yönetim Giderleri
28 -273.468 -560.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 374.584 12.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -661.819 -169.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-453.078 -333.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.798.880 27.513.788
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.237.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.345.802 18.942.724
Finansman Gelirleri
37 67.918 1.243.142
Finansman Giderleri
37 -2.904 -162.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.410.816 20.023.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.040 2.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 71.040 2.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.481.856 20.025.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.481.856 20.025.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.481.856 20.025.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.481.856 20.025.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.481.856 20.025.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848295


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4134 Değişim: 0,01%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4616
Açılış: 32,411
34,4886 Değişim: -0,02%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.485,52 Değişim: 0,09%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.