KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 22:51
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Transferler
3.960.552 -3.960.552
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
603.604 603.604 603.604
Dönem Karı (Zararı)
603.604 603.604 603.604
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 25.932.377 603.604 83.017.093 83.017.093
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Transferler
1.392.359 -1.392.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.286.459 1.286.459 1.286.459
Dönem Karı (Zararı)
1.286.459 1.286.459 1.286.459
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 27.324.736 1.286.459 85.095.738 85.095.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.044 178.885
Dönem Karı (Zararı)
1.286.459 603.604
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 1.286.459 603.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.136 -97.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 101.616 72.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.800 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 28.800 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.015 -252.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 34.015 -252.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -24.295 82.243
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.250.518 -328.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.864.962 -2.658.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.477.126 -2.264.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 612.164 -393.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.429 408.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.267 528.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -37.162 -120.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.229.577 -1.376.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.460 -423.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -104.137 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -36.323 -423.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -138.220 68.561
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
208.431 3.543.710
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 145.778 3.535.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 62.653 7.831
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -578.056 60.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.601 47.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -30.168 -23.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
120.769 71.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.077 177.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33 1.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.620 -5.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.620 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -59.751 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 50.131 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -5.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -130.031
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -130.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.424 42.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
166.424 42.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 436.992 495.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
603.416 538.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 603.416 436.992
Ticari Alacaklar
9.691.918 6.855.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.492.653 6.015.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 199.265 840.229
Diğer Alacaklar
423.089 367.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 362.449 342.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.640 25.478
Stoklar
10 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
27.797 2.257.374
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 2.177.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.797 79.962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 242 210
Diğer Dönen Varlıklar
29 84.861 54.693
ARA TOPLAM
10.831.323 9.972.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.831.323 9.972.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 76.272.789 76.272.789
Diğer Alacaklar
9 2.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 42.267 71.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 139.729 202.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.456.785 76.546.781
TOPLAM VARLIKLAR
87.288.108 86.519.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 0
Ticari Borçlar
110.819 251.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.819 147.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 157.421 295.641
Diğer Borçlar
260.211 51.780
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 168.958 23.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 91.253 28.600
Ertelenmiş Gelirler
15.658 593.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 556.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 15.658 37.003
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.306.335 1.306.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 26.724 26.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.279.611 1.279.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 252.957 132.189
ARA TOPLAM
2.103.401 2.630.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.103.401 2.630.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
79.196 45.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 79.196 45.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 9.773 34.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.969 79.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.192.370 2.710.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.095.738 83.809.279
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.243 -48.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.243 -48.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.243 -48.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Yasal Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.324.736 25.932.377
Net Dönem Karı veya Zararı
41 1.286.459 1.392.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.095.738 83.809.279
TOPLAM KAYNAKLAR
87.288.108 86.519.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.097.541 1.184.410 388.060 392.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.097.541 1.184.410 388.060 392.556
BRÜT KAR (ZARAR)
1.097.541 1.184.410 388.060 392.556
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.608.219 -1.336.808 -494.050 -157.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 678.601 820.079 601.598 -66.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -81.866 -540.872 -23.991 -112.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.057 126.809 471.617 54.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 31.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.082 126.809 471.617 54.987
Finansman Gelirleri
37 1.506.838 955.262 146.136 26.919
Finansman Giderleri
37 -361.755 -396.224 -11.213 -153.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.262.165 685.847 606.540 -71.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.294 -82.243 5.830 -6.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 24.294 -82.243 5.830 -6.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.459 603.604 612.370 -78.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.459 603.604 612.370 -78.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.286.459 603.604 612.370 -78.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.286.459 603.604 612.370 -78.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.286.459 603.604 612.370 -78.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716609


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3706 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9752 Değişim: 0,00%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
442,68 Değişim: -0,11%
Düşük 442,40 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.