KAP ***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.12.2019 - 18:10
KAP ***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERYAP*** ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 385.645 -1.530.859 -13.504.278 121.350.508 121.350.508
Transferler
-13.504.278 13.504.278 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-15.802.209 -13.504.278 -13.504.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-731.022 -731.022 -731.022
Dönem Sonu Bakiyeler
194.000.000 -345.377 -15.035.137 -15.802.209 162.817.277 162.817.277
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -345.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.035.137 -15.802.209 0 162.817.277 162.817.277
Transferler
-15.802.209 15.802.209 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-150.905.813 -150.905.813 -150.905.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-976.083 -976.083 -976.083
Sermaye Arttırımı
156.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
350.000.000 -1.321.460 -30.837.346 -150.905.813 166.935.381 166.935.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.223.520 80.539.925
Dönem Karı (Zararı)
-150.905.813 -15.802.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-150.905.813 -15.802.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.926.000 16.159.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
527.136 276.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.373 54.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
134.373 54.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.542.467 19.405.113
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.344.980 7.779.027
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.539.622 -775.260
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17.737.109 12.401.346
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-23.277.976 -3.575.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
283.634.096 80.654.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.917.593 1.882.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.917.593 1.882.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.960.330 -146.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
494.198.135 -285.894.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.545.228 200.296.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-434.766 50.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
195.567.434 -7.974.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-486.364.012 172.442.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.684.976 -8.774.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-526.048.988 181.216.840
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.654.283 81.012.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-430.763 -472.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-295.095.230 -102.114.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.162.034
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.162.034
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.106.290 -104.276.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.106.290 -104.256.810
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -20.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-276.988.940 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.103.034 18.961.126
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.000.000 58.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.000.000 58.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29.448.014 -31.259.847
Ödenen Faiz
-85.344.980 -7.779.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.231.324 -2.613.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.231.324 -2.613.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.164.604 6.778.329
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.395.928 4.164.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.395.928 4.164.604
Ticari Alacaklar
134.525.046 144.810.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
46.467.076 66.906.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
88.057.970 77.904.462
Diğer Alacaklar
103.207.747 247.417
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
103.118.155 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.592 247.417
Stoklar
834.779.695 1.328.977.830
Peşin Ödenmiş Giderler
63.059.653 48.063.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.523.427 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.536.226 48.063.226
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
167.847 25.502
Diğer Dönen Varlıklar
129.526.252 166.826.573
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
129.526.252 166.826.573
ARA TOPLAM
1.275.662.168 1.693.115.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.275.662.168 1.693.115.754
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
25.508.436 28.042.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.508.436 28.042.396
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
276.577.019 0
Maddi Duran Varlıklar
479.647.438 461.648.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.955 26.423
Diğer Haklar
18.955 26.423
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.485.460 7.754.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
817.237.308 497.471.908
TOPLAM VARLIKLAR
2.092.899.476 2.190.587.662
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.505.237 199.403.049
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.505.237 199.403.049
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.505.237 199.403.049
Ticari Borçlar
425.512.402 248.506.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
369.195.216 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.317.186 248.506.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
298.790 733.556
Diğer Borçlar
327.647.257 132.079.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
313.153.799 125.060.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.493.458 7.019.746
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
328.603.475 302.911.695
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.311.659 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
312.291.816 302.911.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.382 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.382 0
ARA TOPLAM
1.222.570.543 883.634.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.222.570.543 883.634.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.113.535 608.767.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.113.535 608.767.709
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
697.113.535 608.767.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 534.220.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 534.220.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.460.077 505.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.460.077 505.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.819.940 641.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
703.393.552 1.144.135.466
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.925.964.095 2.027.770.385
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.935.381 162.817.277
Ödenmiş Sermaye
350.000.000 194.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.321.460 -345.377
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.321.460 -345.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.321.460 -345.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-30.837.346 -15.035.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-150.905.813 -15.802.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.935.381 162.817.277
TOPLAM KAYNAKLAR
2.092.899.476 2.190.587.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
945.039.359 0
Satışların Maliyeti
-878.231.664 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.807.695 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
66.807.695 0
Genel Yönetim Giderleri
-4.313.694 -727.619
Pazarlama Giderleri
-9.803.789 -19.475.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
559.504.530 16.748.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-639.903.003 -18.092.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.708.261 -21.547.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
686.212 169.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.022.049 -21.377.595
Finansman Gelirleri
235.812.379 9.778.584
Finansman Giderleri
-382.974.119 -7.779.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-174.183.789 -19.378.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.277.976 3.575.829
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.277.976 3.575.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.905.813 -15.802.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
-150.905.813 -15.802.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-150.905.813 -15.802.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-976.083 -731.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.251.388 -913.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
275.305 182.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
275.305 182.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-976.083 -731.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-151.881.896 -16.533.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-151.881.896 -16.533.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.