KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2024 - 18:13
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 528.090.659 3.981.386 0 4.260.555 15.338.606 -244.588.897 0 343.082.309 343.082.309
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.725 -499.725
Dönem Karı (Zararı)
-39.305.568 -39.305.568 -39.305.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.725 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 528.090.659 3.981.386 -499.725 4.260.555 15.338.606 -244.588.897 -39.305.568 303.277.016 303.277.016
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 528.090.659 3.981.386 -499.725 4.260.555 15.338.606 -244.588.897 -39.305.568 303.277.016 303.277.016
Transferler
13 -39.305.568 39.305.568 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-7.670.391 -7.670.391 -7.670.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.116.088 -1.116.088 -1.116.088
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 528.090.659 3.981.386 -1.615.813 4.260.555 15.338.606 -283.894.465 -7.670.391 294.490.537 294.490.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
956.511 3.217.633
Dönem Karı (Zararı)
-7.670.391 -39.305.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.332.816 33.852.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 20.740.618 5.030.004
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.498 -276.013
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.498 -276.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 573.083 400.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
573.083 609.981
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -209.207
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
132.226 170.658
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17.315 962
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
114.911 169.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.435.037 28.071.912
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.586.646 455.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.098.203 15.388.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.533.226 -2.818.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -174.927 283.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 24.145.470 -2.906.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.176.617 -2.671.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -6.886.183 17.173.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 252.911 385.452
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -2.139.926
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -2.542.090 8.094.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.865 -12.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
760.628 9.935.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
195.883 -6.717.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.878.114 -822.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.878.114 -822.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-921.603 2.395.612
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.012.072 -185.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.933.675 2.210.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.574.564 364.310
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
640.889 2.574.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 640.889 2.574.564
Ticari Alacaklar
4 9.488.593 3.332.516
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.636.816 1.782.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.851.777 1.549.795
Diğer Alacaklar
5 564.253 481.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
564.253 481.615
Stoklar
7 37.065.687 62.177.488
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.213.558 5.004.005
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.213.558 5.004.005
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 12.720
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.875.097 6.560.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.875.097 6.560.742
ARA TOPLAM
56.848.077 80.143.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.848.077 80.143.650
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 52.381 42.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.381 42.296
Maddi Duran Varlıklar
11 321.977.487 340.839.991
Arazi ve Arsalar
165.062.751 165.062.751
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.186.458 10.707.577
Binalar
65.943.981 69.267.220
Tesis, Makine ve Cihazlar
72.030.260 87.761.469
Taşıtlar
1.698.075 950.267
Mobilya ve Demirbaşlar
376.467 411.212
Taşıyıcı Bitkiler
6.679.495 6.679.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
322.029.868 340.882.287
TOPLAM VARLIKLAR
378.877.945 421.025.937
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 11.558.364 30.202.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.613.438 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.944.926 30.202.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 727.021 781.205
Diğer Borçlar
5 283 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 5.196.152 12.750.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.196.152 12.750.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.163.333 1.059.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.100.915 956.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
62.418 102.848
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 182.483 153.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
182.483 153.552
ARA TOPLAM
18.827.636 44.946.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.827.636 44.946.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 0 466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 466
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.644.188 1.157.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.644.188 1.157.470
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 63.915.584 71.644.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.559.772 72.802.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.387.408 117.748.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
294.490.537 303.277.016
Ödenmiş Sermaye
13 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
528.090.659 528.090.659
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.981.386 3.981.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.615.813 -499.725
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.615.813 -499.725
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.615.813 -499.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.260.555 4.260.555
Yasal Yedekler
4.260.555 4.260.555
Diğer Yedekler
15.338.606 15.338.606
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-283.894.465 -244.588.897
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.670.391 -39.305.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
294.490.537 303.277.016
TOPLAM KAYNAKLAR
378.877.945 421.025.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 81.034.391 122.917.271
Satışların Maliyeti
17 -74.207.447 -120.966.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.826.944 1.950.796
BRÜT KAR (ZARAR)
6.826.944 1.950.796
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.387.540 -7.880.725
Pazarlama Giderleri
18 -1.852.666 -2.230.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.487.695 3.025.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.304.225 -1.892.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.229.792 -7.027.928
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.229.792 -7.027.928
Finansman Gelirleri
20 342.077 433.341
Finansman Giderleri
20 -608.844 -771.109
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
18.863.514 -3.172.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.366.955 -10.538.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.037.346 -28.767.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -305.937 -546.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -20.731.409 -28.221.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.670.391 -39.305.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.670.391 -39.305.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.670.391 -39.305.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,00200000 -0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -1.312.532 -499.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.714.085 -648.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
401.553 149.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
401.553 149.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.312.532 -499.725
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.982.923 -39.805.293
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.982.923 -39.805.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5312 Değişim: 0,09%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6345 Değişim: -0,16%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.442,09 Değişim: -2,30%
Düşük 2.435,20 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.