KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.09.2021 - 18:29
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 22.974.623 3.519.297 -22.276.101 318.415 40.876.099
Transferler
318.415 -318.415
Dönem Karı (Zararı)
557.360 557.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
363.890 -42.009 -22.974.623 -22.652.742
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339
Transferler
557.360 -557.360
Dönem Karı (Zararı)
-834.304 -834.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.232.467 -29.150 -23.296.504 2.906.813
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -116.615 49.499.821 3.519.297 -21.400.327 -834.304 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.602 2.264.070
Dönem Karı (Zararı)
-834.304 211.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-834.304 211.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.276.284 -130.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.225.253 66.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -45.558
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -39.929
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
122.555 -96.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.555 -16.754
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.757
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-71.524 -54.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-180.059 -251.096
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
108.535 145.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -69.483
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 120.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-457.582 2.182.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.496.106 2.345.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.496.106 2.345.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.676 189.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.676 189.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-163.929 4.204.116
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-399.559 977.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.200.907 -5.336.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.200.907 -5.336.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.823 95.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -425.886
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-425.886
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
312.103 -58.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.897 192.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 474.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-324.897 -282.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.602 2.264.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -200.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -200.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -200.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.602 2.063.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.602 2.063.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.050 251.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.448 2.315.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 249.448 303.256
Ticari Alacaklar
5 119.161 4.435.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
76.990 4.417.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.171 17.839
Diğer Alacaklar
6 753.251 636.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
753.251 552.981
Stoklar
8 19.317.631 19.153.702
Canlı Varlıklar
9 1.794.223 751.767 352.208
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 108.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 108.246
ARA TOPLAM
22.985.481 24.989.195
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.985.481 24.989.195
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
12 63.186.038 31.125.726
Arazi ve Arsalar
30.132.412 15.184.907
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.618.147 414.885
Binalar
8.974.306 2.440.740
Tesis, Makine ve Cihazlar
22.000.494 10.588.163
Taşıtlar
387.168 438.244
Mobilya ve Demirbaşlar
72.446 91.143
Özel Maliyetler
1.065 38.140
Taşıyıcı Bitkiler
0 1.790.111
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 139.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 239.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 239.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 288.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.203.399 31.670.797
TOPLAM VARLIKLAR
86.188.880 56.659.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 56.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 56.672
Banka Kredileri
0 37.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 19.625
Ticari Borçlar
5 3.852.462 7.944.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.817 1.300.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.815.645 6.644.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 51.307 111.130
Diğer Borçlar
6 1.277.712 1.280.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.277.712 1.280.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 370.376 58.273
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.414 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
266.962 58.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 3.115
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 226.846 209.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.286 37.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
171.560 171.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 103.881 476.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
103.881 476.061
ARA TOPLAM
5.882.584 10.139.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.882.584 10.139.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 356.602 251.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
356.602 251.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 12.825.059 4.512.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.181.944 4.764.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.064.528 14.904.653
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 67.124.352 41.755.339
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.499.821 23.296.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.499.821 23.296.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.616.436 23.383.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.615 -87.465
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Diğer Yedekler
3.280.718 3.280.718
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.400.327 -21.957.687
Net Dönem Karı veya Zararı
-834.304 557.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.124.352 41.755.339
TOPLAM KAYNAKLAR
86.188.880 56.659.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.933.047 7.833.954
Satışların Maliyeti
19 -8.220.462 -7.167.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-287.415 666.187
BRÜT KAR (ZARAR)
-287.415 666.187
Genel Yönetim Giderleri
20 -541.768 -455.996
Pazarlama Giderleri
20 -89.245 -94.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 584.581 582.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -481.700 -528.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-815.547 169.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-815.547 169.378
Finansman Gelirleri
22 72.174 251.096
Finansman Giderleri
22 -138.223 -145.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-881.596 274.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.292 -62.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-87.301 -61.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 134.593 -1.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-834.304 211.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
-834.304 211.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-834.304 211.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 26.203.317 10.573
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.976.623 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.924 10.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.735.382 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.744.156 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
8.774 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.203.317 10.573
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.369.013 222.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.369.013 222.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3090 Değişim: -0,23%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8356 Değişim: -0,14%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,51 Değişim: -0,06%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.