KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 - 18:12
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -45.456 45.994.702 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 63.896.177 63.896.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
363.890 363.890 363.890 363.890
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -45.456 46.358.592 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 64.260.067 64.260.067
Transferler
2.847.756 -2.847.756 0 0
Dönem Karı (Zararı)
557.360 557.360 557.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.009 -23.062.088 -23.062.088 -23.062.088
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 23.296.504 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 41.755.339
Transferler
557.360 -557.360
Dönem Karı (Zararı)
-279.208 -279.208 -279.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.260 -19.260 -19.260 -19.260
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -106.725 23.277.244 3.519.297 -21.400.327 -279.208 41.456.871 41.456.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.296 4.359.261
Dönem Karı (Zararı)
-279.208 41.739
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-279.208 41.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
561.461 -131.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
585.176 57.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.337 -30.319
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.337 -24.690
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.139 -82.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.139 -47.406
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -35.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-76.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.913
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.614
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
62.137
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-163.118
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-173.191 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-196.957 4.347.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.711.809 3.699.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.044 695.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.725.853 3.004.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.289 187.380
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.289 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 187.380
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297.018 3.475.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
205.099 1.286.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.975.820 -4.638.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.009.004 -4.739.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.184 100.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.837 128.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -124.595
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -135.289
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 10.694
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
295.308 106.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.209 227.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 398.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-77.209 -171.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.296 4.258.280
Ödenen Faiz
0 -62.137
Alınan Faiz
0 163.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 121.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 121.931
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 121.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.296 4.478.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.296 4.478.100
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.256 251.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
388.552 4.729.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 388.552 303.256
Ticari Alacaklar
5 2.853.950 4.435.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.832.586 4.417.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21.364 17.839
Diğer Alacaklar
9 650.864 636.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
83.593 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
567.271 552.981
Stoklar
7 19.450.720 19.153.702
Peşin Ödenmiş Giderler
8 147.109 352.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
147.109 352.208
Diğer Dönen Varlıklar
12 12.649 108.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.649 108.246
ARA TOPLAM
23.503.844 24.989.195
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.503.844 24.989.195
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
10 30.715.407 31.125.726
Arazi ve Arsalar
15.180.795 15.184.907
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
409.537 414.885
Binalar
2.758.358 2.440.740
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.077.047 10.588.163
Taşıtlar
412.847 438.244
Mobilya ve Demirbaşlar
81.212 91.143
Özel Maliyetler
1.388 38.140
Taşıyıcı Bitkiler
1.794.223 1.790.111
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 139.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 239.312
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 239.312
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 288.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.732.768 31.670.797
TOPLAM VARLIKLAR
54.236.612 56.659.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 56.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 56.672
Banka Kredileri
0 37.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 19.625
Ticari Borçlar
5 6.160.379 7.944.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.471.488 1.300.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.688.891 6.644.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 66.293 111.130
Diğer Borçlar
9 1.280.724 1.280.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.280.724 1.280.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 353.581 58.273
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
180.449 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
173.132 58.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 0 3.115
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 226.846 209.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.286 37.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
171.560 171.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 306.370 476.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
306.370 476.061
ARA TOPLAM
8.394.193 10.139.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.394.193 10.139.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 334.186 251.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
334.186 251.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.051.079 4.512.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.385.548 4.764.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.779.741 14.904.653
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.456.871 41.755.339
Ödenmiş Sermaye
13 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 23.277.244 23.296.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.277.244 23.296.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.383.969 23.383.969
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.725 -87.465
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Diğer Yedekler
3.280.718 3.280.718
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.400.327 -21.957.687
Net Dönem Karı veya Zararı
-279.208 557.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.456.871 41.755.339
TOPLAM KAYNAKLAR
54.236.612 56.659.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.892.283 5.448.538
Satışların Maliyeti
17 -2.719.370 -5.052.547
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.913 395.991
BRÜT KAR (ZARAR)
172.913 395.991
Genel Yönetim Giderleri
18 -391.035 -333.267
Pazarlama Giderleri
18 -170.902 -60.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 473.552 438.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -505.337 -487.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.809 -45.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.809 -45.656
Finansman Gelirleri
20 63.116 163.118
Finansman Giderleri
20 -68.176 -62.137
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-425.869 55.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
146.661 -13.586
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -21.715 -26.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 168.376 12.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-279.208 41.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
-279.208 41.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-279.208 41.739
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -19.260 -421.296
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -427.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 6.588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.075 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.815 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.815 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.260 -421.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-298.468 -379.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-298.468 -379.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934201


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: 0,41% Hacim : 7.066 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,6843 Değişim: -0,98%
Düşük 8,6822 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3378 Değişim: -1,14%
Düşük 10,3338 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
499,98 Değişim: -0,56%
Düşük 498,61 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.